Karolingisk Denar fra Havsmarken.

 

 

Klik på linkene her for at se mere om Vikingetiden på Ærø:

 

Havsmarken-komplekset:

 

Havsmarken - vikingtids handelspladsen

 

Sølvskat - "Havsmarken-skatten"

 

Sankt Alberts fæstning - Vikingetid

 

Havsmarken - film om prøvegravning i 2009

 

Havsmarken - film kulturlag i skrænten

 

Vikingebosættelser, skatte og spredte fund:

 

Eske - vikingernes landsby?

 

Kallehave Vest - billedkartotek Vikingetid

 

Kallehave Syd - Vikingetidssølv og øvrige vikingetid

 

Dunkærmark - spredte vikingefund

 

Sammenfattende teori vedrørende fundene ved Havsmarken, Eske og Kallehave

 

 

Olde

 

Revhøj - en vikingetids gravhøj i Grønnæs

 

Bregninge- billedkartotek Vikingetid

 

Løsfund ved Absalons Skanse - billedkartotek Vikingetid

 

 

 

 

 

 

 

Litteratur til emnet Vikingetid på Ærø

Hjem

 Vikingetid

 

Vikingetiden har indtil for få år siden været et nærmest ukendt kapitel i Ærøs historie, men opdagelsen af handelspladsen ved Havsmarken på Ærøs syd-østkyst har givet et helt andet perspektiv på denne periode.

 

Opdagelsen placerer Ærø centralt som et vigtigt led i Verdens på den tid største handelsrute fra Konstantinopel (nutidens Istanbul), eller Miklagård, som vikingerne kaldte byen,  over Novgorod og Staraja Ladoga i Rusland og via Birka og Visby i Sverge til Hedeby ved nutidens Slesvig, Nordeuropas største handelsby på det tidspunkt.

Særligt interessant er fundet af adskillige karolingiske mønter, såkaldte pen-ninge eller denarer.

Mønterne er enestående, da de bidrager til en helt ny forståelse af den tidlig-ste brug af mønter i Danmark.

Mønterne er for hovedpartens vedkommende af typen "Tempel-Denar", også kaldet Kristiana Religio Denar, slået i Kejser Ludvig den Frommes regerings-tid, 814-840 i Karolingerriget syd for Danmark.

Her øverst til venstre ses en af disse mønter.

Klik på linkene til venstre for at se mere om Vikingetiden og de mange, mange fund fra Havsmarken og andre fundsteder.

 

   

 

 

    

    Stenalder    Bronzealder     Jernalder        Vikingetid     Middelalder      

Stikordsregister Vikingetid

 

 

(Foto: Poul Andersen, finder Poul Andersen)

 

Parade af sølvfund fra Havsmarken:

Brudsølv, dirhem-klip, dråber og slagger og karolingiske denarer.