Billedkartotek:

 

Palæolitikum

Tidlig jægerstenalder

 

Mesolitikum

Jægerstenalder

 

Neolitikum

Bondestenalder

 

 

Litteratur til emnet Stenalder på Ærø

Hjem

 Stenalder

 

Stenalderen er utvivlsomt den periode i Ærøs Oldtid, hvorfra vi har allerflest fund.

Ærø har især i bondestenalderen (neolitikum) været et af Danmarks tættest befolkede områder.

Man må formode, at de gode leveforhold ved havet, og den gode jord kan tilskrives æren for dette faktum.

Men også de ældste tider fra lige efter den sidste istid er repræsenteret i fund fra Ærø. Ikke mindst det enestående fund af Brommepile fra Ommelshoved, hvoraf nogle kan beses på Marstal Søfartsmuseum.

Desuden kan vi også prale af nogle verdenskendte fund fra den sidste del af jægerstenalderen, Ertebøllekulturen, fra Møllegabet og Næbbet.

 

En del fund fra de forskellige perioder af stenalderen kan ikke umiddelbart bestemmes indenfor perioden. Derfor er undersiderne til venstre inddelt, dels i underperioder, men også med et punkt blot med redskaber fra perioden.

 

Klik på linkene til venstre på siden for at se fund fra Stenalderen.

 

 

   

 

 

    

    Stenalder    Bronzealder     Jernalder        Vikingetid     Middelalder