Karolingiske      Kufiske            Smykker               Fibler

mønter             mønter

 

Vægtlodder       Brudsølv        Amuletter ol.       Div. beslag  

 

 

   Keramik         Jernfund          Stenfund              Diverse

 

 

Læs: Pressemeddelelse fra Langelands Museum

 

Læs her om: "Havsmarken-Skatten"

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Hjem

 Havsmarken

                                                                     

En handelsplads fra Vikingetiden.

 

Man kan opstille den teori, at navnet Havsmarken måske er en for-vanskning af navnet Havsmærken. På sønderjysk betyder ordet "mærken" den dag i dag marked. Man ved ikke om teorien holder, men det ligger da lige til højrebenet, at betydningen kunne være "markedet ved havet".

 

Fundene fra Havsmarken viser indtil nu, at pladsen kan dateres til de første to tredjedele af Vikingetiden, altså perioden fra ca. 750 - 950.

Herefter ophører fundene tilsyneladende, og man må formode, at pladsen af en eller anden grund er opgivet.

Det skal her nævnes, at der på Havsmarken og i de nærmeste omgivelser også er gjort adskillige fund fra tidligere perioder. Det drejer sig om sikre fund fra Førromersk og Romersk Jernalder, altså fra en 3-4 århundreder på hver side af år 0.

Altså fra en periode, som ligger 500 - 1000 år før Havsmarkens storhedstid i Vikingetiden.

Disse fund vises under emnet Jernalder.

 

Der er til dato opsamlet henved 1000 enkeltgenstande, som med sikkerhed kan dateres til Vikingetid eller tidligere perioder, på Havsmarken.

Det siger sig selv, at det ikke er muligt at vise samtlige fund her, men da mange af fundene er af samme type, f.eks. små stykker brudsølv, vægt-lodder osv. vil billederne på siden være repræsentative.

 

Til venstre kan du klikke på de forskellige fundkategorier og se billeder af fundene fra Ærøs absolut rigeste fundsted, Havsmarken.

 

Tilbage til siden: Vikingetid