---

 

 

 

 

 

 

 

 

Til højre ses et fund af en vikingetids stridsøkse, samt nogle jernnagler og jernbeslag fra Revhøj.

Disse befinder sig i montren på Marstal Søfartsmuseum.

 

 

 

Dette interessante sted er tidligere undersøgt sporadisk og man fandt de jordiske rester efter al sandsynlighed efter en storbonde eller kriger, som var begravet i en kiste af eg og bøg. Der fandtes en del kistesøm og beslag af jern. Som gravgave havde manden fået en flot stridsøkse af jern med sig.

Ved siden af kisten var anlagt en stenkiste som indeholdt de brændte ben af et menneske. Denne grav skal opfattes som en sekundærgrav, som sandsynligvis kan tolkes som tilhørende en træl, som har fulgt sin herre i døden.

Man kender til samtidige beretninger om slaveofringer i forbindelse med sådanne rigmandsbegravelser, og sådanne grave findes flere steder i Danmark, omend sjældent.

Som en ekstra hæder til den døde er der efterfølgende rejst høj over graven, hvilket var meget sjældent, det tilkom kun samfundets øverste elite og kendes f.eks. fra Ladby- og Jellinggravene.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilbage til siden: Vikingetid

 

Hjem

 Revhøj - en vikingtids gravhøj

 

På en mark ganske tæt ved vandet i Grønnæs kan man stadig, men kun hvis man ved det, ane konturerne af en gigantisk gravhøj, som har ligget på stedet.

Højen er totalt bortpløjet og hæver sig i dag kun hen ved 40 cm over den øvrige markflade.

 

Stedet har absolut højeste prioritet hos arkæologerne.

 

Desværre er det, trods gentagene forespørgsler gennem årene, ikke lyk-kedes at opnå tilladelse hos jordejeren til at foretage en nærmere undersøgelse af dette for forståelsen af Ærøs vikingetid så vigtige fundsted.

 

(Foto: Poul Andersen, montre Marstal søfartsmuseum)