Vejsnæsgård

 

Herunder:

 

Dette lille specielle fund er gjort, i øvrigt i nærheden af fund, som er mange hundrede år ældre fra romersk jernalder.

Her er efter al sandsynlighed tale om grebet til et minuature-sværd (sikkert en amulet).

Det er nærliggende at datere det til vikingetiden, da sværd-pommelen, her vendende nedad, umiskendeligt er af vikingetidstype.

 

(Foto: Steen Agersø, finder Steen Agersø)

 

Sådan kan formen på miniature-sværdet have set ud.

 

(Foto: Steen Agersø, finder Steen Agersø)

 

 

Til højre:

 

I sammenhæng med den hele arabiske dirhem er fundet indtil videre tre stykker sølv, hvoraf i hvert fald de to nederste må betegnes som brudsølv.

Det skal blive interessant at se, om disse fund ved Vejsnæsgård kunne være endnu en skat fra vikingetiden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strandbygård

 

et markafsnit ved Strandbygård i Dunkærmark er fundet et par interessante fund.

Mest interessant er et rembeslag af en type i karolingisk stil, som kendes fra den berømte Duesminde-skat. Dette rembeslag er altså med ret stor sikkerhed importeret fra Frankerriget syd for Danmark.

Herunder til sammenligning et billede tage i udstillingen på Nationalmuseet, hvor Duesmindeskatten ligger.

Som det tydeligt ses, er motivet på remenderne nederst i billedet i samme stil, som på fundet ved Strandbygård.

 

(Foto: Steen Agersø. Billet er taget i udstillingen på Nationalmuseet)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilbage til siden: Vikingetid

 

 

 

 

 

Litteratur til emnet Vikingetid på Ærø

Hjem

 Vikingetid Dunkærmark

 

 

På nogle marker beliggende ved Vejsnæsgård og Strandbygård i Dunkær-mark er fundet nogle få, men interessante fund, som kan dateres til vikinge-tiden.

Det er spændende, at vikingefundene tilsyneladende ligger i en nærmest ubrudt linje fra handelspladsen i Havsmarken over den formodede bosættelse i Eske og langt ind i Dunkærmark.

Fundene på denne sider er gjort ca. 1,5 km fra handelspladsen, hvilket siger noget om den enorme udstrækning på det arkæologisk interessante område.

Indtil videre er det ikke muligt at give nogen sammenhængende vurdering af disse fund. De kan være tabte eller bevidst nedlagte fund.

 

---------------

 

(Foto: Steen Agersø, finder Steen Agersø)

 

Herover:

Arabisk Dirhem fundet ved Vejsnæsgård.

Mønten er præget i al-Shash i året 848 e.Kr. (233AH - arabisk tidsregning) for Abbasid-kaliffen al-Mutawakkil al´allah (847-861 e.Kr.)

 

 

(Foto: Steen Agersø, finder Steen Agersø)

 

Herunder:

 

En efterafsøgning på stedet gav et stykke af endnu en dirhem på næsten samme sted som den hele er fundet:

Mønten er præget for Abbasidkaliffen al-Mahdi 775-785 e.Kr.

 

 

 

 

 

(Foto: Steen Agersø, finder Steen Agersø)