Hjem

 

 Vikingetids sølvskat - "Havsmarken-skatten"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fotos: Poul Andersen, finder Steen Agersø)

 

Påske lørdag 2012 skulle vise sig at blive en ganske særlig dag i Havsmarkens "afsøgnings-historie".

Efter en formiddag præget af sne og blæst gik turen om eftermiddagen ud til en noget kold søgning, dog i solskin, på Havsmarken.

Turen gav en del af de sædvanlige fund på marken, men henimod slutningen af søgningen kom et kraftigt og godt signal på et sted, som min søgerkollega Poul og jeg måske har gået over 100 gange i tidens løb.

Jeg tolkede først signalet som en mulig øldåse af aluminium, som vi desværre finder mange af i markerne.

Men et eller andet ved signalet gjorde, at jeg forsigtigt fortsatte gravningen.

Det skulle gå hen og blive mit hidtil bedste enkeltfund.

Fundet viste sig at være et nedgravet depot af sølvgenstande, som lå samlet.

Med andre ord en vikingetids sølvskat, som indtil videre er dateret løseligt til årene omkring 900 e.Kr.

 

Se den samlede skat og en video om fundet allernederst på denne side.

Steen Agersø

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herunder følger en nærmere beskrivelse af de fundne genstande.

 

 

 

 

 

 

(Fotos: Poul Andersen, finder Steen Agersø)

 

Den store armring

 

Fundets absolutte sværvægter er den store massive sølv-armring.

Armringen vejer 97,1 gram

Diameteren er mellem 7,5 og 8,0 cm 

 

 

 

(Fotos: Poul Andersen, finder Steen Agersø)

 

Den mellemste armring

 

Den mellemste armring, som er af samme type som den mindst.

Armringen vejer 17,3 gram

Diameteren er mellem 5,9 og 7,1 cm 

 

 

 

(Fotos: Poul Andersen, finder Steen Agersø)

 

Den mindste armring

 

Den mindste armring, som er af samme type som den mellemste.

Armringen vejer 11,0 gram

Diameteren er mellem 6,0 og 6,7 cm 

 

 

 

(Fotos: Poul Andersen, finder Steen Agersø)

 

Hængesmykket

 

Det smukke sølv-hængesmykke med karolingisk inspiration.

Hængesmykket vejer 7,5 gram

Diameteren på skiven er 2,7 cm 

Øskenet er ca. 0,7 cm højt, 0,4 cm bredt og 0,5 cm dybt.

 

 

 

 

(Fotos: Poul Andersen, finder Steen Agersø)

 

 

De små sølvfragmenter

 

I den opgravede jord fandtes disse 5 små sølvfragmenter.

Fragmenterne vejer tilsammen 1,7 gram

Stykket nederst til venstre måler 1,0 x 1,1 cm 

 

Ved en afsøgning af toppen af det tildækkede hul, fandtes dagen efter yderlige 5 endnu mindre fragmenter.

Her var sølv med en vægt på "hele" 0,6 gram.

I hvert fald tre af disse ser ud til at være samhørende med de først fundne.

 

Disse fragmenter kan ses herunder:

 

(Fotos: Steen Agersø, finder Steen Agersø)

 

 

Arkæologisk undersøgelse

 

Den 17. april ankom arkæologerne fra Øhavsmuseet for at foretage en endelig undersøgelse af fundstedet.

Gravearbejdet gav et udbytte på endnu en snoet sølvarmring næsten af samme type som de to mindre, denne er dog med dobbeltsnoning på noget af ringen.

Der kom også en meget flot og stor sølvperle fremstillet af snoet, flettet sølvtråd.

Desuden kom yderligere seks små fragmenter af samme type som de tidligere fundne. Et lille møntfragment kan have tilhørt skatten.

Meget interessant kunne det tilsyneladende fastslås, at skatten nok har ligget i et stolpehul.

Denne oplysning er vigtig, da arkæologerne ikke tidligere har antaget, at der har ligget faste huse på handelspladsen.

En nærmere undersøgelse af dette i forbindelse med en fornyet, større gravning på Havsmarken, kan måske fastslå dette.

 

Herunder følger en billedserie lavet af Poul Andersen på udgravningstedet om formiddagen den 17. april.

 

Jorden afgraves i niveauer omkring fundstedet.

 

 

 

 

 

Her ses tydeligt, hvad der måske er et stolpehul og en fundamentgrøft, som mørke aftegninger i den lerede undergrund.

 

 

Den fine sølvperle frilægges.

 

 

Sølvperlen in situ.

 

 

Den frigravede sølvperle.

 

 

Sølvarmringen frilægges forsigtigt.

 

 

 

 

 

Den frilagte armring in situ.

 

 

Herunder endnu et par billeder af armringen og sølvperlen:

 

(Fotos: Steen Agersø, findere arkæologer fra Øhavsmuseet)

 

 

 

Herunder:

 

Den samlede "Havsmarken-skatten" efter afrensning og konservering.

 

Klik på billedet for at forstørre.

 

(Foto: Christian Thomsen, Øhavsmuseet)

 

 

Efter Øhavsmuseets undersøgelse af fundstedet for skatten den 7. og 8. oktober 2013 lavede jeg denne film om skatten:

 

 

 

Den 1. marts 2013 åbnede en ny "Danefæ-udstilling" på Nationalmuseet København.

Havsmarkenskatten kom sammen med blyamuletten fra Bregninge med i dette eksklusive selskab.

Se billeder og indtryk fra "Danefæ-udstillingen".

Klik på dette link: Danefæ-udstilling

 

 

Tilbage til siden: Vikingetid

 

Til siden: Havsmarken                                                                                                          

              

Skatten, lidt til højre for midten i billedet (3), som den tager sig ud i Nationalmuseets montre om danefæ-fund.

Billedet er taget af detektor-amatørarkæolog Christian Albertsen i sommeren 2013. Tak til Christian for det flotte billede.

 

 

 

 

 

 

 

Skattens indhold fundet påske lørdag består af tre armringe, et hængesmykke og nogle små fragmenter. Alt er af sølv.

Det, som vises på billedet herover, fandtes ved den første søgning. Jeg valgte at stoppe gravningen, trods det, at der var et signal længere nede. Dette for at undgå at ødelægge en mulig fundsammenhæng. Der blev lagt en plastikpose i hullet, for at markere, hvor der var gravet til. Resten af gravearbejdet var op til arkæologerne, som straks blev informeret om fundet.

En søgning omkring stedet dagen efter gav ingen store genstande, men yderligere fem små sølvfragmenter af samme type som dem på billedet.

Skatten består således på dette tidspunkt af præcis 135,2 gram sølv.

De enkelte fund beskrives nærmere længere ned på siden.

Min teori er foreløbigt, at skatten er "løftet op" i pløjelaget fra undergrunden ved foråret pløjning på stedet.

Den kan ikke have været der i mere end en sæson, for ellers ville genstandene med stor sandsynlighed være spredt fra hinanden.

Nedenfor ses en skitse over den omtrentlige placering af de store genstande i fundet.

De små fragmenter blev alle fundet i den opgravede jord efterfølgende.