Til højre:

 

Prægtig trefliget fibel fundet af Jens Arne Rasmussen på udgravningen af Skt. Alberts i 1995-96.

Spændet er 5,2 cm bredt og udført i bronze.

 

Denne trefligede fibel blev forøvrigt noget af en sællert, da den blev reproduceret i et antal i sølv.

I forbindelse med Hendes Majestæt Dronning Margrethes besøg på Ærø i år 2000 blev fremstillet et enkelt eksem-plar i guld, som var de ærøske kommuners gave til regenten.

 

Udover det til højre viste spænde og kulstof-14 dateringen af knogler viser også fundet af to mønter at fæstnings-anlægget var i funktion i Vikingetiden.

Det drejer sig om en kufisk mønt fra Abbaside-dynastiet fra 900-tallet, samt en tysk / slavisk pfenning fra 1000-tallet.

Det har på nuværende tidspunkt ikke været muligt at fremskaffe billeder af disse.

 

I Jørgen Skaarups værker: Ærøs Skt. Alberts - Kirke og fæstning, samt i Øhavets middelalderlige borge og voldsteder, kan læses en udførlig redegørelse for udgravningen og de videnskablige resultater på Skt. Alberts.

 

 

Tilbage til siden: Vikingetid

 

 

 

 

 

 

 

 

Hjem

 Vikingetid Sankt Alberts -

kirke og fæstning

 

Fæstningsanlægget omkring den senere kirke Skt. Alberts viste sig, til stor overraskelse for arkæologerne, ved en kulstof-14 - datering af nogle heste- og okseknogler fra befæstningens spidsgrav at kunne dateres til yngre germansk Jernalder / tidligste Vikingetid, perioden 675-785.

Befæstningen er dermed lige så gammel som de ældste dele af Dannevirke.

På undersøgelsestidspunktet (1995-96) kendte man intet til Vikingehandels-pladsen i Havsmarken, blot 500m fra fæstningen ved Skt. Alberts.

Den senere opdagelse af denne handelsplads (2008) sætter unægtelig hele anlægget ved Skt. Alberts i et andet og langt mere logisk lys.

Der kan slet ikke herske tvivl om, at befæstningen dels har været en del af en generel beskyttelse af landet  mod aggression fra slaviske stammer i Meck-lenburg-Vorpommern-området, men også en helt kontant beskyttelse af befolk-ningen og en tilflugtsfæstning for handelsfolkene ved Havsmarken i tilfælde af stridigheder og en fjendtlig flåde eller måske ondsindede sørøvere på vej med et angreb fra søsiden.

Læs mere og se fund fra Havsmarken her.

 

(Foto: Poul Andersen, finder Jens Arne Rasmussen)