Klik på linkene herunder for at se mere om fundene fra Eske:

 

 

Eske Vest - billedkartotek Vikingetid 

 

Eske Sydvest - billedkartotek Vikingetid 

 

Eske Syd - billedkartotek Vikingetid

 

Tilbage til siden: Vikingetid

 

 

En pragtnøgle fundet på Eske Sydvest pladsen.

Hjem

 Eske

- var det vikingernes landsby?

 

Vikingehandelspladsen i Havsmarken har ganske givet haft en tilhørende lille by eller måske nærmere landsby længere inde i landet i tilknytning til markedet ved havet.

Siden 2010 har vi detektorfolk ledt intensivt efter en sådan sammen-hængende vikingetidsbebyggelse.

Allerede i 2010 dukkede fund op vest for Eske, i 2011 syd for Eske, og afsøgning af en mark sydvest for Eske bekræfter i 2012 at fundstederne hænger sammen, og at der således har været en større sammenhængende bosættelse i området.

Man kan også undre sig over, at to gårde og et hus "langt ude på landet" har sit eget stednavn i dag.

Måske var netop den landsby, som vikingerne boede i det, som vi i dag kan se på kort med betegnelsen Eske.

På nogle gamle kort kan man læse Eskjær. Her er ikke lang til at sige Askjær. Stedet, som guderne havde kær. Det er nok hentet lidt langt ude.

Det er rene spekulationer, men det er ikke spekulationer, men et faktum, at der er fundet markante genstande, som daterer også disse marker til vikingetiden.

Fundtyperne på de tre områder, som nu kan erkendes som et, er helt parallelle med fundene på Havsmarken. Det drejer sig bl.a. om vægtlodder i bly. Stykker af brudsølv og klip af arabiske dirhemmønter, karolingiske Kristiana Religio denarer, samt andre karakteristiske fund fra vikingetidens første tre fjerdedele, ca. frem til slutningen af 900-årene.

Det samlede område med vikingetidsfund kan indtil videre, fratrukket arealer, som man må formode har været vådområde og sump i vikingetiden, opmåles til en udstrækning på ca. 4 ha.

 

 

Klik på linkene øverst til venstre for at se fund fra Eske.

 

 

 

Et pragtvægtlod fundet på Eske Syd pladsen.