(Foto: Steen Agersø, finder Steen Agersø)

 

Herover:

Guldringen er af en type, som antagelig er fra Jern-alderen.

 

Herunder:

De fire hele dirhem-mønter fra vikingskatten.

 

1) Abbasid. Kalif al-Amin.

Møntsted: Madinat al Salam (Bagdad) 

Datering: 195 EH (811 e.Kr.)

---

2) Tahirid. Guvernør Ishaq bin Yahya

(under den abbasidiske Kalif al-Mamun).

Møntsted: Madinat al-Muhammadiya

Datering: 206 EH (821-822 e.Kr.)

---

3) Abbasid. Kalif al-Ma’mun.

Møntsted: Madinat Samarqand

Datering: 198 EH (812 e.kr.)

---

4) Ukendt

 

 

Det er påfaldende, hvor tidsmæssigt tæt tre af møn-terne kan dateres alle indenfor ca. 10 år i starten af 800-tallet.

Det underbygger teorien om, at de efter al sand-synlighed er nedlagt i et depot/en skat sammen.

 

(Foto: Steen Agersø, finder Steen Agersø)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige fund fra vikingetid fra området

 

 

På matriklen med den nyopdagede boplads fra Jern-alderen Kallehave Syd (1), samt på de tilstødende matrikler, er også fundet enkelte fund fra Vikingetiden, som kan have sammenhæng med de øvrige fund her på siden og de øvrige vikingefund i Eske og Havs-marken.

Se de mange fund fra Jernalderen her.

 

Herunder:

 

Arabisk Dirhem mønt fra overgangen mellem germansk jernalder og vikingetid præget i al-Muhammadiya af Kalifen al-Mansur i år 149 H (svarende til 766 e.Kr. efter vor tidsregning)

 

(Foto: Steen Agersø, finder Steen Agersø)

 

 

Herunder:

 

Endnu en dirhem, fundet lidt nordligere på marken.

Det har ikke været muligt at bestemme den nærmere.

 

 

 

(Foto: Steen Agersø, finder Steen Agersø)

 

 

Herover:

 

Fragment af et sølvbeslag.

Til venstre et dragemotiv.

Til højre et triquetra-symbol.

Begge dele typiske for vikingetidens ornamentik.

Fordybningerne har været med indlagt niello. Niello er en mørk masse bestående af bl.a. sølv, bly, kobber og svovl, der nedlægges i graverede eller drevne dekora-tioner i metal, ofte sølv.

 

Udover de viste fund er fundet nogle få stykker brud-sølv, som også må antages at være fra Vikingetiden.

 

 

 

Tilbage til siden: Vikingetid

 

 

 

 

 

Litteratur til emnet Vikingetid på Ærø

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hjem

 Vikingeskat Kallehave Syd

- samt øvrige fund fra vikingetid

 

På en skråning kun få meter fra Jernalderpladsen Kallehave Syd (1) er fundet, hvad der umiddelbart må betegnes som en skat eller nedlæggelse fra Vikingetiden.

Om der her er tale om en udpløjet skat, eller flere uafhængige nedlæggelser kan være svært at afgøre med det forliggende materiale.

Fundenes sammensætning, alle af sølv og guld, og det faktum, at der ikke er fundet andre genstande i området fra Vikingtiden, antyder kraftigt, at der må være tale om en oppløjet skat eller måske nedlæggelser / ofringer på arealet.
Guldringen til venstre kan være af en type fra Jernalderen.
Fundet indeholder indtil nu 48,6 g sølv og 1,9 gram guld.
Fundet består af 4 stk. hele dirhemer (en sammenbukket), 3 klip af dirhemer, 7 stk. brudsølv, (heraf 2 stk. fragm. af sølvfibler, som antagelig er fra jernalderen, og derfor måske ikke oprindelig en del af skatten?), 1 stk. smukt ornamenteret hanke-beslag til et prægtigt "hængekar" med drageornamentik og påloddet guldtråd, 1 stk. pynte-stift (?), som forestiller et vædder-hoved, samt en guldring.

 

(Foto: Steen Agersø, finder Steen Agersø)

 

Herunder:

 

I vikingeskatten indgår dette helt specielle fund af et hankebeslag til et prægtigt "hængekar", som fortjener en nærmere beskrivelse.
Der er tale om en sammensat genstand af sølv, som antagelig har været helt forgyldt.
Fundet har en samlet længde på 5,4 cm
Den er sammensat af to stærkt ornamenterede sølvplader, hvor den ene side af den ene plade (bundpladen) desværre er afbrækket. "Rygpladen" er loddet sammen med "bundpladen" på bagsiden af bundpladen. Bundpladen er buet.
I samlingen mellem bund- og rygplade er påsat en tynd tråd af riffelornamenteret, rent guld. Denne guldtråd fastholder et "hoved med hals" i den ene ende af genstanden.
Denne tynde guldtråd er knækket nær stedet, således at det lille hoved med hals sidder løst og nu kan aftages.
På stedet, hvor guldtråden holder fast i halsens rod er guldtråden stærkt slidt, dette underbygger hankefunktionen, da man må antage, at det er den snor / kæde, som karret har været ophængt i, som har forårsaget sliddet.
Det lille sølvhoved har et helt gennemboret hul fra underside til overside nær dyret "snude".
Her har beslaget været fastgjort til karrets kant.
Desuden er der et hul i det yderste hjørne på den bevarede "vinge".
Stykket har oprindelig været helt symmetrisk, således at der har været en identisk "vinge" på den anden side, med hul samme sted.
Stykket er ornamenteret med aflange dragelignende figurer.

 

(Foto: Steen Agersø, finder Steen Agersø)

 

 

 

 

 

 

 

Herunder:

 

Skivefibel fra vikingetid.

 

 

 

 

 

(Foto: Poul Andersen, finder Poul Andersen)

 

Herover:

Et lille hoved i bronze. måske er det en kriger?

Meget tyder på, at dette lille hoved stammer fra en speciel type pincet fra vikingetiden, som er sammensat af hovedet samt pincet-arme af jern.

Her et link til et helt lignende fund fra Sverige:

http://mis.historiska.se/mis/sok/bild.asp?uid=324517