---

 

 

 

 

Germansk jernalder

 

 

 

(Foto: Steen Agersø, finder Steen Agersø)

 

Herover:

 

Fuglefibel fra sen germansk jernalder 650-750 e.Kr.

Stil D, antagelig 700-årene. 

 

(Foto: Steen Agersø, finder Steen Agersø)

 

Herover:

 

Fibelfragment antagelig i samme stil som den ovenfor.

 

Herunder:

 

Pladefibel fra sen germansk jernalder.

 

(Foto: Poul Andersen, finder Poul Andersen)

 

(Foto: Steen Agersø, finder Steen Agersø)

 

Herover:

 

Oval pladeformet fibula, første halvdel af yngre germansk jernalder.

 

 

Herunder:

 

Fragment formodentlig af en rygknapfibel fra germansk jernalder.

 

 

 

Herunder:

 

Sammepresset sølvring, det kan muligvis være et stykke såkaldt mundblik, som har siddet på en kniv eller sværdskede.

 

(Foto: Steen Agersø, finder Steen Agersø)

 

 

Herunder:

 

Skålformet fibel, fragment, yngre germansk jernalder.

 

(Foto: Steen Agersø, finder Steen Agersø)

 

Herunder:

 

Tre sølvfund fra samme matrikel.

 

(Foto: Steen Agersø, finder Steen Agersø)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herover:

 

Efter høst 2014 undersøgtes tre tilstødende matrikler. Her var fundmængderne ikke så markante.

Her er fundene lagt op nogenlunde efter alder i øverste række fra venstre mod højre. Længst til venstre en korsfibel fra ældre germanertid, en næbfibel også germanertid, samt muligvis et fragment af en rygknap-fibel.

 

 

Vikingetiden

 

 

(Foto: Steen Agersø, finder Steen Agersø)

 

Herover:

 

Den store trefligede fibel.

Først fandtes det store stykke.

Få minutter efter fandtes det lille stykke, ca. en meter væk.

 

Herunder:

 

De tre vægtlodder af bly af vikingetidstype.

 

 

Herunder:

 

Et lille vægtlod i bly med prikornamentik på begge sider.

Dateringen er med stor sandsynlighed vikingetid.

 

 

Herunder:

 

Tre fund fra november 2014.

Øverst til venstre ca. to tredjedele af en trefliget fibel fra tidlig vikingetid.

Forneden lidt over halvdelen af en ligearmet fibel fra vikingetid.

Øverst til højre et fragment af en lille pladefibel fra sen germansk jernalder.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilbage til siden: Jernalder

 

Tilbage til siden: Vikingetid

 

 

 

 

 

Litteratur til emnet Vikingetid på Ærø

Hjem

 Jernalder og vikingetid

     Olde Syd

 

På et område syd for landsbyen Olde er gjort fund, som stammer fra germansk jernalder og vikingetid.

Fundstedet er indtil videre afgrænset til en enkelt matrikel, og vi håber at kunne undersøge større dele af området senere.

På matriklen er fundet en række fund, især af dragtbrocher (fibler), som ret præcist kan dateres.

 

 

 

(Foto: Steen Agersø, finder Steen Agersø)

 

Herover:

 

Et udvalg af de fundne germanertids fibler.

 

 

(Foto: Steen Agersø, finder Steen Agersø)

 

Herover:

 

Korsformet fibel fra ældre germansk jernalder.

 

Herunder:

 

Fra nabomarken en korsfibel af præcis samme type som ovenfor.

 

 

Herunder:

 

Et absolut pragteksemplar af en næbfibel fra begyndelsen af yngre germansk jernalder ca. 550 e.Kr. - generation 2-værkstedspladser.

 

(Foto: Steen Agersø, finder Steen Agersø)

 

Herunder:

 

Et fragment af en lignende fibel, som den ovenfor.

 

 

Herunder:

 

Spiralformet fingerring, antagelig fra germansk jernalder.

 

(Foto: Poul Andersen, finder Poul Andersen)

 

Herunder:

 

Skålformet fibel yngre germansk jernalder.

 

(Foto: Steen Agersø, finder Steen Agersø)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I midten et stykke brudsølv. Derefter en fuglefibel fra sen vikingetid, samt yderst til højre et lille spænde, sandsynligvis fra middelalder.

Under fuglefiblen et lille vikingetids vægtlod med prik-ornamentik, og til højre derfor en mulig tenvægt, som kan være vikingetid / middelalder.
I nederste række ses en række fund, om ikke kan dateres nærmere.

Yderst til højre en stor smelteklump af bronze, som kunne antyde produktion af smykker på stedet.

 

 

 

 

 

(Foto: Steen Agersø, finder Steen Agersø)

 

Herover:

 

Vikingetidige fund fra matrikel syd for Olde.

I midten en stor, trefliget fibel. 6 cm i diameter.

Øverst: Thorshammer i bly.

Til venstre: øverst et fragment af en flig af en trefliget fibel. I midten et fragment af en arabisk dirhem-mønt. Nederst halvdelen af en ligearmet fibel.

Til højre: Tre vægtlodder af typisk vikingetidstype.

Nederst: Et fragment af en stor (ligearmet?) fibel.

 

Herunder:

 

Thorshammeren i bly.

 

(Foto: Steen Agersø, finder Steen Agersø)

 

Herunder:

 

Brudsølv fra vikingetiden. Stykket vejer 8,2 gram og er ca. 5 cm langt.

 

 

Herunder:

 

Fuglefibel fra sen vikingetid.

Den måler 3,2 cm fra hale til næb.