Kejser Trajan sølvdenar. Romersk møntskat. Kallehave.

 

 

Klik på de blå links herunder.

 

Havsmarken/Kallehave-komplekset:

 

Havsmarken / Gravendal

 

Eske Vest

 

Kallehave Vest

 

Kallehave Syd - jernalderbebyggelse  

 

Kallehavegaardskatten romersk møntskat

 

Kallehave Syd - spredte fund  

 

Sammenfattende teori vedrørende fundene ved Havsmarken, Eske og Kallehave

 

Olde/Tranderup-komplekset:

 

Olde

 

Tranderup

 

Andre:

 

Andre jernalderfund

 

 

 

Litteratur til emnet Jernalder på Ærø

Hjem

 Jernalder

 

Jernalderen er betegnelsen for den historiske periode, som strækker sig fra bronzealderens ophør omkring år 500 f.Kr. og frem til Vikingetidens begyndelse omkring år 750 e.kr.

Det er med andre ord en periode på ca. 1.200 år. 

 

Jernalderen kan inddeles i følgende underperioder:

Førromersk Jernalder: 500 f.Kr. - år 0

Romersk Jernalder:     0 - 400 e.kr.

Germansk Jernalder:   400 e.Kr. - 750 e.Kr.

 

På Ærø er Jernalderen rigt repræsenteret, især gennem store mængder fund af keramik og fra de seneste år en lang række interessante metalfund.

 

 

 

I linkene til venstre kan ses billedkartoteker over fund fra Ærøs Jernalder.

 

 

 

 

   

 

 

    

    Stenalder    Bronzealder     Jernalder        Vikingetid     Middelalder