---

 

 

 

Den særdeles berømte pladefibel fra germansk Jernalder fundet i Marstal.

 

Fiblen blev i mange år brugt som logo for den hedengangne forening Ærøs Oldtid.

 

Dette fund er en fornem repræsentant for en pladefibel udført i det, der blandt arkæologer betegnes som Stil D.

Fiblens mål er 45,0 mm lang, 22,5 mm bred og 1,9 mm i tykkelsen. Vægten er 11 gram.

 

Fiblen omtales i Jørgen Jensens store værk: Danmarks Oldtid.

Bind 4, side 225.

Her står om fundet:

 

Stil D. Rektangulært dragtsmykke med smalle, båndformede og bølgende dyrekroppe, den såkaldte stil D. Fundet ved Marstal på Ærø.

 

 

 

 

 

 

 

 

Til højre ses en meget spændende kuglefibel fundet af Steen Agersø på en mark syd for Ærøskøbing.

Fiblen kan dateres til yngre førromersk Jernalder.

Ca. år 150 - 50 f.Kr.

 

Herunder et rekonstruktionsforsøg lavet af Jakob Øhlen-schlæger, som viser, hvordan fiblen kan have set ud og teg-ninger af nogle typemæssigt lignende fibler.

Tegningerne er fra Annette Biegers katalog over kuglefibler fra 2003.
 

           

                (Rekonstruktion: Jakob Øhlenschlæger)

 

 

 

 

Keramik fra Jernalderen

 

 

 

 

(Foto: Steen Agersø, finder Klaus Petersen, Lille Rise)

 

 

 

Til højre:

 

Dette fund er enten en stor, flot kop eller et lille etøret kar fra Jernalderen.

Det befinder sig på depot på Marstal Søfartsmuseum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ildstene fra Jernalderen

 

 

  

 

Herover:

Den anden side af ildstenen.

Også her ses to "ridser" efter ildstålet.

 

Herunder:

Ildstenens langovale form ses tydeligt på dette billede.

 

(Fotos: Steen Agersø, finder Steen Agersø)

 

 

 

 

 

---

 

 

 

Ildstene fra Marstal Søfartsmuseum.

 

 

Herover og nedenfor:

 

Fire flotte jernalder-ildstene.

Disse flotte fund hensyner en støvet tilværelse på magasin i kælderen under Marstal Søfartsmuseum.

Det ville være dejligt, hvis man kunne udstille disse sammen med en masse andre flotte fund, som man har på depot.

 

(Foto: Poul Andersen, depot Marstal Søfartsmuseum)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilbage til siden: Jernalder

 

 

Litteratur til emnet Jernalder på Ærø

Hjem

 Andre jernalderfund

 

På denne side vises enkeltfund fra Jernalderen.

Fundene indgår ikke umiddelbart i nogen undersøgt fundsammenhæng.

 

 

(Foto: Nationalmuseet, finder Hans Peter Petersen, Marstal)

 

 

 

 

 

Herunder:

 

Kuglefibel fra yngre førromersk Jernalder.

 

(Foto: Steen Agersø, finder Steen Agersø)

 

 

 

 

 

 

 

Den nederste del af et jernalders keramikkar (urne?), en ornetand og en formodet lansespids af jern, fundet af nu afdøde gårdejer Klaus Petersen, Lille Rise, under markarbejde på en mark ved Olde for år tilbage.

 

(Foto: Steen Agersø, finder Klaus Petersen, Lille Rise)

 

 

 

(Foto: Poul Andersen, depot Marstal Søfartsmuseum)

 

 

Ildsten fra Jernalderen.

Denne specielle langovale ildsten, som dateres til ældre Jernalder, er fundet i Sjoen på Sydærø.

Stenen er fremstillet af kvatsit og har en tildannet fure langs hele kanten, således at den har kunnet bæres i en strop i bæltet.

På dette eksemplar er der meget tydelige brugsspor på begge sider, der hvor man har slået ildstålet mod stenen.

Ildstålet har sandsynligvis været en lille spids jernstang med form som en syl.

 

 

Ildstene af denne type kendes fra flere kendte fundsteder rundt om i Danmark. Bl.a. er typen fundet på den kendte handelsplads fra Jernalderen ved Lundeborg på Fyn.

Også fra Ærø kendes andre fund af denne type.

 

Her et link til Nationalmuseets hjemmeside, hvor ildstenen (ganske vist af en tidligere og lidt mere primitiv type) og ildstål forklares nærmere:

 

http://www.natmus.dk/sw66131.asp

 

 

 

Herunder:

 

En lignende ildsten fra jernalderen, som kan beses i udstillingsmontren på Marstal Søfartsmuseum.

Ildstenen er angiveligt fundet i "Sannes Mose".

Det er ikke lykkedes HistorieInfo at find ud af, hvor det er.

Kender nogen svaret, vil vi gerne høre om det.

Ildstenen er af hvid kvartsit og måler 8,7 cm.

I modsætning til ildstenen ovenfor, som er stærkt slidt ved brug, er denne stort set uden mærker fra ildstålet.

 

 

(Foto: Poul Andersen, montre Marstal Søfartsmuseum)