Herunder og til højre:

 

Nedenstående 4 billeder viser en såkaldt rygknap-fibula, fundet ved Eske. Der er tale om et fragment af den ene ende.

Fiblen har haft en enorm størrelse.

Fibelen dateres til yngre germansk Jernalder, ca. 600-tallet.

Typen er ifølge Mogens Bo Henriksen fra Odense Bys Museer yderst sjælden i det fynske område. Han har kun kendskab til et par fragmenter fra Fyn.

Bemærk på billedet til højre, at der er spor af bladguld.

Fiblen har givetvis været helt forgyldt.

 

(Foto: Steen Agersø, finder Steen Agersø)

 

 

(Foto: Steen Agersø, finder Steen Agersø)

 

 

(Foto fra: Danmarks Oldid - Yngre Jernalder og Vikingetid, Jørgen Jensen)

Herover:

 

På denne tegning ses, hvorledes rygknapfiblen har været bå-ret.

 

 

 

 

(Kilde: Martina-Johanna Bode: Schmalstede - Ein Urnengräberfeld der Kaiser- und Völkerwanderungszeit. Offa-Bücher Band 78)

 

Herover:

 

Illustration af en korsfibel fra det tyske urnegravfundsted Schmalstede. Fiblen er forsynet med den samme type små knopper, som danner fiblens "kors".

På den nærliggende fundplads fra romersk og germansk jernalder ved Kallehave er fundet en del af disse knopper, samt den modstående ende af en korsfibel af samme type.

Se mere om fund af denne type fibel på siden om fundene fra Kallehave Syd pladsen.

 

(Kilde: Martina-Johanna Bode: Schmalstede - Ein Urnengräberfeld der Kaiser- und Völkerwanderungszeit. Offa-Bücher Band 78)

 

Herover:

 

Fra ovennævnte urnegravfundsted er i samme urne som fiblen fundet en tynd bronzeskive med ornamentik langs kanten.

En lignende, dog lidt større fund, er gjort ved Eske, umiddel-bart i nærheden af knoppen, som stammer fra en sådan fibel.

Det er uvist, hvad dennne skive er, og hvilken funktion, den har haft.

 

 

Herunder:

 

Et stykke afrundet kantskår fra et lerkar, som sandsynligvis er sekundært tildannet og har været anvendt som spillebrik.

 

(Foto: Steen Agersø, finder Steen Agersø)

 

 

 

 (Foto: Steen Agersø, finder Steen Agersø)

 

Herover:

 

Fragment af lille fibel fra romersk Jernalder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilbage til siden: Jernalder

 

Litteratur til emnet Vikingetid på Ærø

Hjem

 Jernalderfund fra Eske Vest

 

På fundstedet Eske Vest ca. ½ km. fra Havsmarken er fundet en del meget flotte fund, som stammer fra Jernalderen og Vikingetiden.

Der kan nok ikke herske tvivl om, at dette sted har nær tilknytning til jernalderaktiviteterne og den senere handelsplads fra Vikingetiden ved Havsmarken, samt det store fundsted ved Kallehave, som er udpræget jernalder, men også har indslag af fund fra vikingetiden.

Fundstedet Eske Vest strækker sig over et areal på ca. 100 x 150 m, som ligger på to matrikler.

Om der er tale om et sted, hvor jernalderfolket og vikingerne var bosat, er endnu for tidligt at sige, men tanken er nærliggende.

Vikingetidsfundene kan ses under afdelingen "Vikingetid".

 

 

 

 

(Foto: Steen Agersø, finder Steen Agersø)

 

 

Til venstre og herunder, detaljefotos af ornamentikken på rygknapfiblen.

 

(Foto: Steen Agersø, finder Steen Agersø)

 

 

 

(Foto: Steen Agersø, finder Steen Agersø)

 

Herover:

 

Stærkt ornamenteret taskeformet hængesmykke fra yngre germansk Jernalder i såkaldt "bidedyrs-stil".

Beslaget er fremstillet i bronze og ornamentikken er forsølvet.

 

 

 

 

Herunder:

 

Knop, som har siddet på en særlig type af korsfibel fra ældre germansk jernalder også kaldet folkevandringstid. Se illustration til venstre.

(Bestemt af Mogens Bo Henriksen, Odense Bys Museer)

 

(Foto: Steen Agersø, finder Steen Agersø)

 

 

 

(Foto: Steen Agersø, finder Steen Agersø)

 

Herover:

 

Bronzeskive med ornamentik langs kanten og rester af forgyldning i orna-mentikkens fordybninger. Knoppen som stammer fra en korsfibel og et bly-vægtlod.

 

 

Herunder:

 

 

 

På den vestre matrikel i Eske er opsamlet en del keramikskår af typisk jernalderkarakter.

Stedet nævnes i Jørgen Skaarups bog "Yngre stenalder på øerne syd for Fyn" i forbindelse med undersøgelsen af en ryddet stenalders langdysse på matrik-len i 1974.

I teksten hedder det bl.a.:

 

En stor skårfyldt lergrav fra æ. romersk jernalder afdækkedes umiddelbart N for randstenskæden.

...

En stenlægning V for det forstyrrede kammer indeholdt ligeledes jernalder-keramik.

 

Det må være den sidste, som der her er fundet skår fra.

 

 

(Foto: Steen Agersø, finder Steen Agersø)

 

Herover:

Et par udvalgte keramikskår: et fragment af en hank til en lille kop og et fragment af bunden på et kar.