(Foto: Steen Agersø, finder Steen Agersø)

 

Herover:

 

Kun ca. 30 m fra jernalderpladsen Kallehave syd er fundet denne antageligt tabte fibel.

Den er knækket til højre i billedet.

Fragmentet måler 6 cm.

Den kan være af nogenlunde samme type, som den, der ses til højre.

Der kan også være tale om en såkaldt ambrøstfibel.

Dateringen er yngre romersk / ældre germansk jernalder.

Det svarer til ca. 200 - 400 e.Kr.

 

---

 

Herunder:

 

Forskellige løsfund fra området i nærheden af jernalder-pladsen.

Til venstre øverst ses hovedet af en kraftig pyntenål fra jernalderen og et lille polyedrisk vægtlod fra vikingetid. Til højre derfor en stump af nålefestet til en stor fibel, samt et stykke af et bronzekar.

Nederst ses en jernalderfibel, et lille kuglelod og en ukendt genstand i bronze. 

 

 

Herunder:

 

Endnu en lille samling af løsfund fra markerne i nærheden af jernalderpladsen.

Til venstre to fragmenterede fibler fra romersk jernalder. Derunder et lille vægtlod af bly. I midten to knopper til kors-fibler. Derunder en halv pommel til en kniv.

Yderst til højre et stort potteskår af sortglittet romertids-keramik.

 

(Foto: Steen Agersø, finder Steen Agersø)

 

 

Tilbage til siden: Jernalder

 

 

 

Litteratur til emnet Jernalder på Ærø

 

 

 

 

Hjem

 Kallehave Syd - spredte fund

 

I området syd for Kallehave er udover en boplads og en formodet møntskat gjort en række spredte fund fra Jernalderen.

 

Disse fund har formodentlig været båret af indbyggerne på bopladsen og er nok tilfældigt tabte, når de færdedes i området.

Alle fund, som vises her er fra andre matrikler end den, hvor den egentlige hovedbebyggelse ligger.

 

 

Herunder:

 

På et markafsnit ca. 250 m. øst for Kallehave Syd bosættelsen er fundet denne pragtfuldt ornamenterede korsfibel fra germansk jernalder ca. år 500 e.Kr.

Desværre mangler korsdelen af fiblen.

Der er nok ingen tvivl om at denne fibel er tilfældigt tabt på stedet og har relation til bosættelserne i Eske og ved Kallehave Syd.

Til højre i billedet et rekonstruktionsforsøg af fiblen, som den tilnærmelsesvis har set ud.

 

(Foto: Steen Agersø, finder Steen Agersø)

 

Herunder:

 

En fin, stor perle af bronze fundet på en nabomatrikel, kun ca. 25 m. fra ho-vedbebyggelsen på Kallehave Syd.

Perlen har en ydre diameter på 1½ cm.

Dateringen er antagelig romersk jernalder.

 

På jernalderpladsen er fundet en lignende, som oven i købet er flot ornamen-teret.

 

 

(Foto: Steen Agersø, finder Steen Agersø)

 

 

(Foto: Steen Agersø, finder Steen Agersø)

 

Herover:

 

Meget stor korsfibel fra Kallehave syd.