Herover:

Fyns Amts Avis bragte en artikel om fundet fra Kallehave

 

 

Læs artiklen i nyt vindue: Klik HER

 

 

---

 

 

Fundet er en romersk sølv Denar.

Mønten er slået under kejser Marcus Commodus Antonius, kejser 180-192 e.Kr.

Han var eneste søn af Marcus Aurelius og den første romerske kejsersøn, der var født i hundrede år.

I år 177 e.Kr. udnævntes han til tronfølger og medregent og arvede Marcus Aurelius’ trone.

Commodus’ regering blev et katastrofalt tilbagefald til tyrannierne under Caligula og Nero. Han beskrives i krøniker som både utilregnelig, ødsel, pervers og brutal. Specielt efter et mislykket attentat på ham, synes styret at have fået et stigende præg af terror.

 

 

 

Forside

Omskrift:

M COMM ANT P FEL AVG BRIT

 

Kejser Marcus Commodus Antonius i profil

 

 

 

(Foto: Steen Agersø, finder Steen Agersø)

 

Tilbage til siden: Jernalder

 

 

 

Litteratur til emnet Jernalder på Ærø

Hjem

 Jernalderfund fra Kallehave Vest

 

På et lille afgrænset fundsted i nærheden af Kallehave er fundet nogle enkle fund, som stammer fra Vikingetiden.

Det gør naturligvis stedet interessant, og det kunne dreje sig om spor af en bosættelse med relation til vikingtids handelspladsen i Havsmarken omkring 1,3 km derfra. På stedet er også fundet en romersk sølvdenar. Det er ikke usædvanligt at romerske sølvmønter indgår som en del af sølvøkonomien i vikingetidsfund, trods det, at denne er omkring 600 år ældre end de tidligste vikingefund på Havsmarken. Fundene tyder foreløbigt på, at det må være den mest sandsynlige forklaring.

En anden mulighed er, at det måske er dele af et skattefund, men fund af sølvdråber taler nok imod, at det kunne være dele af en oppløjet skat.

Det senere fund fra området syd for Kallehave af en skat bestående af 25 romerske denarer, sætter unægteligt denne denar i et noget andet lys, og det kan ikke siges med bestemthed om den nu også er samhørende med vikingefundene på det samme lille område.

 

Her følger en lille billedserie om den første og på det tidspunkt eneste romerske sølvmønt fundet på Ærø.

 

 

Sådan så mønten ud, da den netop var kommet op af jorden, nærmest som var den slået i går. Billedet er taget med mobiltelefon.

 

 

(Foto: Steen Agersø, finder Steen Agersø)

 

 

Bagside

Omskrift:

OPTIME MAXIME

 

Jupiter stående mod venstre med scepter og tordenkile

 

 

 

(Foto: Steen Agersø, finder Steen Agersø)