Hjem

 

 Kallehavegaardskatten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fotos: Steen Agersø, finder Steen Agersø)

 

Herunder vises mønterne hver for sig i den rækkefølge de er fundet:                  Klik på kejsernavnene for at læse mere om dem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Januar 2012 kom denne Denar fra Kejser Vespasian til.

 

 

 Kejser Trajan

 

 

Omskrift:

IMP CAES NER TRAIAN OPTIM AVG GERM DAC /            PARTHICO P M TR P COS VI P P S P Q R

 

Ric. ?

 

Datering: 115 - 117 e.Kr.

 

I marts 2012 fandt jeg så disse to denarer.

 

 

 Kejser Vespasian

 

 

Omskrift:

IMP CAESAR VESPASIANVS AVG /

PON MAX TR P COS V

 

Ric. 703

 

Datering: 74 e.Kr.

 

 

 

 

 Kejser Antoninus Pius

 

Denne Denar er fundet ca. 60 m nord for koncentrationens midte.

 

Omskrift:

 

ANTONINVS AVG PIVS P P TR P COS III/

CLEMENTIA AVG

 

Ric. 64

 

Datering: ca. 140 e.Kr.

 

 Kejser Vespasian

 

 

Omskrift:

IMP CAES VESP AVG P M /

TRI POT II COS III P P

 

Ric. 41

 

Datering: 71 e. Kr.

 

 

 

 

               

 

 Kejser Hadrian

 

 

Omskrift:

IMP CAESAR TRAIAN HADRIANVS AVG /

P M TR P COS III

 

Ric. 95 

 

Datering: ca. 120 e.Kr.

 

 

 

 

 

 Kejser Trajan

 

Denne Denar er fundet ca. 180 m syd for koncentrationens midte, men på samme matrikel.

 

Omskrift:

IMP CAES NER TRAIAN OPTIM AVG GER DAC PARTHICO /

P M TR P COS VI P P SPQR

 

Ric. 349

 

Datering: 116 e.Kr.

 

 

 

Kejser Commodus

 

Denne Denar er fundet 150 m syd for koncentrationens midte, men på samme matrikel og indenfor samme spredningslinie.

Den adskiller sig også ved at være langt den yngste i fundet.

Som et kuriosum kan nævnes, at Ærøs første romerske sølvmønt, som jeg fandt på en anden mark vest for Kallehave, også er fra Kejser Commodus.

 

Omskrift: 

M COMM ANT P FEL AVG BRIT /

P M TR P XII IMP VIII COS V P P

Ric. 143

Datering: ca. 185 e.Kr.

                                                                                                           

 

 

 

 

 

Herunder:

 

Søgesæson 2012 / 2013

 

Ti denarer, et lille stykke sølv og et guldklip.

 

 

 

 

 

               

 

Herover:

 

Spredningsmønster for romermønterne efter fundet af de første 20 mønter. Til venstre fordelingen på hele marken. Til højre placeringen i koncentrationen. Røde er fra 2011, blå fra 2012 og grønne fra 2013.

 

 

Kejser Hadrian

 

 

Omskrift: HADRIANVS AVGVSTVS / COS III

 

Ric. 161.

 

Datering: 125 - 128 e.Kr.

 

Kejser Vespasian

 

 

Omskrift: T CAESAR IMP VESPASIANVS / IOVIS CVSTOS

 

Ric. 874.

 

Datering: 76 e.Kr.

 

 

Kejser Antoninus Pius

 

 

Omskrift: DIVVS ANTONINVS / CONSECRATIO

 

Ric. 438.

 

Datering: 161 e.Kr.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kejser Trajan

 

 

Omskrift:

IMP CAES NERVA TRAIAN AVG GERM / P M TR P COS IIII P P

 

Ric. 57.

 

Datering: 103 - 111 e.Kr.

 

 

 

 

Kejser Antoninus Pius

 

 

Omskrift:

ANTONINVS AVG PIVS P P IMP II / TR POT XIX COS IIII

 

Ric. 249

 

Datering: 155-156 e.Kr.

 

 

 

 

Kejser Hadrian

 

 

Omskrift: HADRIANVS AVG COS III P P / FELICITAS AVG

 

Ric. 234.

 

Datering: 134 - 138 e.Kr.

 

 

 

 

Kejser Domitian

 

 

Omskrift:

IMP CAES DOMIT AVG GERM P M TR P V /

IMP XI COS XI CENS P P P

 

Ric. 393

 

Datering:  85 e.Kr.

 

 

Kejser Nerva 

 

 

Omskrift:

IMP NERVA CAES AVG P M TR P COS II PP / LIBERTAS PVBLICA

 

Meget speciel udgave, da det øjensynlig ikke er Nervas portræt, men derimod Augustus

 

Ric. 7.

 

Datering: 96 e.Kr.

 

 

Herover: Lille guldklip i forstørrelse

 

 

Efter fremstillingen af ovenstående billeder og kort er kommet endnu tre fund, de kan ses herunder.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kejser Hadrian

 

 

Omskrift: HADRIANVS AVGVSTVS / COS III

 

Ric. 330.

 

Datering: 125 - 128 e.Kr.

 

 

Kejser Hadrian

 

 

Omskrift: HADRIANVS AVGVSTVS / COS III

 

Ric. 330.

 

Datering: 125 - 128 e.Kr.

 

 

Kejser Commodus?

 

Omskrift: ?

 

Ric. ?

 

Datering: ? e.Kr.

 

Denne mønt er så ringe, at det ikke er muligt at datere den nærmere, men det markant krøllede hår kunne antyde, at det er kejser Commodus.

 

 

 

Herover og nedenfor:

Fund fra oktober 2014.

En Trajan-denar (se beskrivelse nedenfor), et stykke betalingsguld med en vægt på 4,1 gram. En sølvgenstand, sjovt nok af helt samme type, som en tidligere funden. Der mangler stadig identifikation på, hvad den har hørt til.

 

 

 

Kejser Trajan

 

 

Omskrift:

IMP CAES NERVA TRAIAN AVG GERM / P M TR P COS IIII P P

 

Ric. 57

 

Datering: 103-111 e.Kr.

 

 

Faustina II

 

 

Omskrift:

FAVSTINA AVGVSTA / FECUNDITAS

 

Ric. 677

 

Datering: 161-180 e.Kr. (Marcus Aurelius´ regeringstid)

Lucilla

 

Lucilla var barnebarn til Antoninus Pius, datter af Marcus Aurelius, Lucius Verus´kone og søster til Commodus.

164-168/169 AD

 

Omskrift:

LVCILLAE AVG ANTONINI AVG F / CONCORDIA

 

Mønten er i meget dårlig forfatning og har øjensynlig dobbeltpræg

 

Ric. 758

 

Datering:  

Ant. slået under Marcus Aurelius og Lucius Verus 161-62 f.Kr.

 

 

 

 

 

 

Herover:

 

Sølvstykke fundet ikke langt fra Faustina denaren. Stykket vejer 2,5 gram, svarende nogenlunde til en lettere undervægtig denar.
Det kunne derfor være en opsmeltet denar, som er bukket sammen og hamret på.

 

 

 

 

 

Tilbage til siden: Jernalder

 

 

 

Litteratur til emnet Jernalder på Ærø

 

Kejser Vespasian

 

 

Omskrift: IMP C VESP AVG CEN / SPQR

 

Ric. 547.

 

Datering: ca. 73 e.Kr.

 

Kejser Hadrian

 

 

Omskrift: HADRIANVS AVG COS III PP / SALVS AVG

 

Ric. 268.

 

Datering: 134 - 138 e.Kr.

 

Kejser Hadrian

 

 

Omskrift: HADRIANVS AVG COS III PP / TELLUS STABIL

 

Ric. 276.

 

Datering: 134 - 138 e.Kr.

 

Kejser Vespasian

 

 

Omskrift: IMP CAESAR VESPASIANVS AVG / IVDAEA

 

Ric. 2.

 

Datering: 69 - 70 e.Kr.

 

Kejser Antoninus Pius

 

 

Omskrift:

IMP CAES AEL ANTONINVS AVG / PONT MAX TR POT COS

 

Ric. 1b.

 

Datering:  138 e.Kr.

 

 Spredningskort over romersk møntskat

 

 

På illustrationen til venstre ses spredningsmønstret på den romerske møntskat efter fundet af de første 12 mønter.

De ni mønter i koncentration fordeler sig over et område, som i pløjeretningen (sort målestreg) strækker sig over ca. 52 m.

I bredden, parallelt på pløjeretningen fordeler de sig over ca. 8-10 m.

Denne illustration af fundstederne indlæst med GPS viser tydeligt, at fundet er udpløjet og trukket ud i marken af harven.

Den tynde streger i kanten af tegningen til højre og forneden er markskel.

Røde prikker er de første 6 fundne fra 2011.

De blå er fundet i 2012.

 

Som det ses tydeligt er der tre mønter, som ikke lå i selve koncentrationen.

Den ene, Commodus-denaren herunder, fandtes ca. 150 m syd for midten at koncentrationen.

Den anden Trajan-denaren herunder, fandtes ca. 180 m fra midten af koncentrationen. Denne lå et sted, hvor der er harvet på den anden led ved markskellet. Dette kunne måske antyde, at den først er pløjet / harvet ud af koncentrationen og ned i den søndre ende af marken, ligesom den anden Denar. og derefter er blevet harvet adskillige meter vestover. Dette er naturligvis teori, men vel ganske tænkeligt.

Nord for koncentrationen og ligeledes i pløjelinjen er fundet en denar fra Kejser Antonius Pius. Den kan ligeledes ses herunder, tredje billede.

 

På en mark et par hundrede meter fra jernalderpladsen Kallehave Syd er siden vinteren 2011 gjort et fantastisk fund.

Det drejer sig om en sølvskat, som foreløbig indeholder otteogtyve romerske mønter af typen Denar.

Det er en relativt tyk sølvmønt med en størrelse lidt mindre end en moderne 1 krone.

Mønterne daterer indenfor perioden år 69 - 185 e.Kr. De er med andre ord fra ældre romersk Jernalder.

Under oversigtsbilledet gennemgås de ni først fundne denarer fra den største koncentration hver for sig.

 

De ni først fundne denarer: Klik på billedet for at se mønterne i forstørrelse

Øverst til venstre 4 fra Hadrian, øverst til højre 1 fra Trajan, i midten til højre 1 fra Antonius Pius og forneden 3 fra Vespasian.