(Foto: Steen Agersø, finder Steen Agersø)

 

Herover:

Romersk Follis, ant. Kejser Aurelianus 270-75 e.Kr.

En meget lille bronzemønt med gennemboring. Den har måske været båret som amulet.

 

-

 

(Foto: Steen Agersø, finder Steen Agersø)

 

 

(Foto: Steen Agersø, finder Steen Agersø)

 

Herover:

 

Fibelfragment fra romersk Jernalder.

 

 

Herunder:

 

Del af flot ornamenteret kuglefibel, førromersk Jernalder.

 

(Foto: Steen Agersø, finder Steen Agersø)

 

Herunder:

 

Fibel af en type fra førromersk Jernalder. Den er brækket til venstre i billedet og mangler nålefæstet og nål. Nålen har hvilet i nåleholderen nederst til højre.

 

 

(Foto: Steen Agersø, finder Steen Agersø)

 

Herunder:

 

Detalje fra nålefestet på fiblen til højre.

 

(Foto: Steen Agersø, finder Steen Agersø)

 

 

Herunder og til højre:

 

Dette fund af et stykke sølv er særdeles interessant.

Der kan være tale om et stykke romersk sølv, måske fra sølvservice. Det ses tydeligt på billedet til højre, at stykket er "klippet" / hakket over bevidst.

Herunder på det lille billede er markeret elementer i det mulige ansigt i profil, som ses på stykket.

 

(Foto: Steen Agersø, finder Steen Agersø)

 

 

 

 

 

 

Til højre:

 

Bøjlefibel med vulst på bøjlen.

Dateringen er ældre romersk jernalder.

 

 

Herunder:

 

Remspænde antagelig fra romersk jernalder.

 

 

Herunder:

 

Endnu en af de karakteristiske små bronzeringe, som der er dukket så mange op af på fundstederne fra jernalder.

Det kan være snøreringe til klædedragten.

 

 

Herunder:

 

Øverst til venstre et typisk vægtlod af bronze fra jern-alderen.

Øverst til høre et fragment af en tveægget dolk eller sværd, antagelig fra bronzealder.

Nederst endnu en af de mange små bronzeringe.

 

 

 

 

Tilbage til siden: Jernalder

 

 

 

Litteratur til emnet Jernalder på Ærø

Hjem

 Jernalderfund fra Havsmarken

 

 

 

På et meget stort område langs vandet ved Havsmarken er fundet meget store mængder keramik med udpræget jernalderkarakter.

Detektorafsøgning af det store område har påvist fund fra førromersk og romersk jernalder i mindst tre koncentrationer i området.

For overskuelighedens skyld har jeg valgt at dele disse i Gravendalsmark syd (området ved vikingehandelspladsen) og Gravendalsmark nord (område længere mod nord ikke så langt fra den middelalderlige Gråsten Skanse ved Drejet).

 

 

 

Havsmarken / Gravendalsmark syd

 

 

Havsmarken har udover de overvældende mange fund fra Vikingetiden også en del fund, som kan dateres til førromersk og romersk Jernalder.

 

Førromersk Jernalder: ca. 500 f.Kr. - år 0

Romersk Jernalder: år 0 - ca. år 400 e.Kr.

 

På selve Vikingepladsen, men især 50-100m længere mod nord på Gravendals marker er fundet disse fund fra Jernalderen.

Fundene er her fra førromersk / romersk jernalder.

 

 

Fibler / dragtspænder og andre fund

 

Herunder og til venstre:

 

Dragtfibel fra romersk Jernalder.

Denne type fibel er fra det 1. årh. e.Kr.

Typen kendes bl.a. fra det kendte fund af en fyrstegrav fra Hoby på Lolland.

Her links til mere om fundet:

http://dramaioldtiden.natmus.dk/jernalderen/vidensbank/vb_ger_hoby.html

Typen ses nederst til venstre på billedet på siden.

 

 

(Foto: Steen Agersø, finder Steen Agersø)

 

Herunder:

 

Endnu et fund fra samme sted af samme type med næsten samme udseende. Denne er dog desværre bukket foran ved nåle-spiralen.

Disse to fibler vidner om aktivitet på stedet i de første år af det første århundrede efter Kristus.

 

(Foto: Steen Agersø, finder Steen Agersø)

 

 

Herunder:

 

Kuglefibel antagelig fra førromersk Jernalder.

 

(Foto: Steen Agersø, finder Steen Agersø)

 

 

(Foto: Steen Agersø, finder Steen Agersø)

 

Herover:

 

Lille bronzegenstand. Antagelig en ørering fra førromersk Jernalder.

 

 

Herunder:

 

Lille fragmenteret fibel fra romersk Jernalder.

Bemærk ringornamentikken på fiblen og zig-zag ornamentikken på nålefæstet.

 

(Foto: Steen Agersø, finder Steen Agersø)

 

 

(Foto: Steen Agersø, finder Steen Agersø)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Havsmarken / Gravendalsmark nord

 

 

På et markafsnit i den nordre ende af Gravendals mark er fundet to fundkoncentrationer, som måske kunne antyde bosættelse, måske to eller flere gårde.

Fundene herunder stammer fra disse steder.

(Tema under opdatering!)

 

 

 

 

 

Herunder:

 

Endnu et undvalg af fund fra den nordre del af marken.

Til venstre to fibler af forskelllig type.

En bronzehank, antagelig til en bronzegryde.

En lille skivefibel, nok nærmest vikingetid.