Palæolitikum

Tidlig jægerstenalder

 

Mesolitikum

Jægerstenalder

 

Neolitikum

Bondestenalder

 

 

Tilbage til siden: Stenalder

Hjem

 Neolitikum

 

Neolitikum er betegnelsen for Stenalderens sidste fase på godt 2000 år fra ca. 3900 - 1800 f.Kr.

På dansk kaldes perioden også ofte for Bondestenalderen.

Perioden indeholder underperioderne: Tragtbægerkultur, Enkeltgravskultur, Dolktid, samt den første del af ældre Bronzealder.

På Ærø er fund fra Neolitikum så almindelige, at man ofte må undres over mængderne.

Kortet her til venstre viser, hvorfor fundene er så almindelige. Ærø var i bondestenalderen simpelthen områdets, ja et af Danmarks tættest befolkede områder.

 

Klik på nedenstående links:

 

Fund fra Neolitikum / Bondestenalderen

 

Udgravning Husmarken / lossepladsen

 

 

 

   

 

 

    

    Stenalder    Bronzealder     Jernalder        Vikingetid     Middelalder      

Illustration af udbredelsen af megalitgrave, altså dysser og jætte-stuer på Fyn og øerne. Som det tydeligt fremgår var Ærø i bonde-stenalderen et af de tættest befolkede områder.

Billedet er venligst udlånt af:

Mogens Bo Henriksen Odense Bys Museer.