Palæolitikum

Tidlig jægerstenalder

 

Mesolitikum

Jægerstenalder

 

Neolitikum

Bondestenalder

 

 

Tilbage til siden: Stenalder

Hjem

 Palæolitikum                                    

 

Stenalderens tidligste periode i Danmark efter sidste istid kaldes palæoliti-kum. På dansk kalder vi ofte perioden for Rensdyrjægerkultur.

 

Rensdyrjægerkulturen strækker sig over næsten 4.000 år fra ca. 12.500 - 8.900 f.Kr. Perioden kaldes også Tundratid.

Perioden dækker over underperioderne: Hamborgkultur, Federmesserkultur, Brommekultur og Ahrensburgkultur.

 

For Ærøs vedkommende kan de første sikre fund fra denne periode dateres til den såkaldte Brommekultur, ca. 11.400 - 10.200 f.Kr.

 

Som noget af en undtagelse for fund fra Ærø, kan en del af de spændende Brommepile fra Ommelshoved ses i en montre på Marstal Søfartsmuseum.

Links til fund fra Brommekulturen:

 

Skafttungepilene fra Ommelshoved

 

Løsfund fra palæolitikum

 

 

   

 

 

    

    Stenalder    Bronzealder     Jernalder        Vikingetid     Middelalder