---

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herover og til højre ses den fantastiske skafttungepil, også kaldet en  Brommespids eller Lyngbyspids, som Poul Ander-sen har været så heldig at finde.

Spidsen måler: Længde 10 cm, bredde 4 cm, tykkelse 1 cm.

Fundet er gjort ved Nevre Strand.

Spidsen stammer fra Brommekulturen, som strækker sig over perioden ca. 11.400 - 10.200 f.Kr.

Fundstedet ligger i luftlinie ikke så langt fra det store fund af skafttungepile ved Ommelshoved.

 

 

Tilbage til siden: Palæolitikum

Hjem

 Palæolitikum løsfund

 

Skafttungepilen fra Nevre Strand

 

Udover det verdenskendte fund fra Ommelshoved er kun gjort ganske få fund, som med nogenlunde sikkerhed kan dateres til den palæolitiske pe-riode.

Dette fund er det absolut flotteste.

 

 

 

 

(Fotos: Poul Andersen, Finder Poul Andersen)