Tilbage til siden: Neolitikum

Hjem

 Udgravning Husmarken

 

 

 

Kommunens losseplads ved Husmarken syd for Tranderup skal udvides, og derfor var arkæologerne fra Øhavsmuseet på besøg i november 2013 og lavede en række søgegrøfter på marken, som ligger vest for genbrugs-stationen. 

 

Der kunne konstateres, at der i den vestre ende af marken fandtes nogle gruber og også stolpehuller.

 

Museumsinspektør, mag. art. Anne Garhøj Rosenberg fra Øhavsmuseet skriver således om undersøgelsen:
 
"Ved forundersøgelsen ved Husmarken fandt vi spor efter bebyggelse og affaldsgruber fra bonde-stenalderen, samt spor efter aktiviteter fra ældre jernalder (baseret på keramikken fra en af gruberne)."
 
 

Herunder et par billeder fra stedet.

 

Den udvidede søgegrøft med gule markeringer af mærker af stolpehuller i undergrunden.

 

 

(Foto: Steen Agersø)

 

Herunder:

 

Markering af en af de fundne gruber. 

 

(Foto: Steen Agersø)