(Foto: Steen Agersø, finder Steen Agersø)

 

Herover:

 

Et meget smukt eksempar af en Kristiana Religio Denar fra Ludvig den Frommes regeringstid. (814 - 840 e.Kr.)

Denne mønt er i høj grad med til at knytte dette fundsted til Havsmarken, da netop disse karolingiske denarer er det helt særegne kendetegn for handelspladsen.

 

 

Herunder:

 

Dirhem fra Umayyad Kalifatet fra 738-747 e.Kr.

Det er dermed den ældste Dirhem fundet i Havsmarken-området.

 

(Foto: Steen Agersø, finder Steen Agersø)

 

Herunder:

 

Dirhem fra Medinat al-Salam (Bagdad)

Slået under kaliffen Abu Ja'far Abdallah ibn Muhammad al-Mansur (714-775 e.Kr.), Madinat al-Salam (Bagdad) 157 H (774 e.Kr.)

Det er dermed den næstældste dirhem, som er fundet i Havs-markenområdet.

Omtales også blandt de andre dirhems fra Havsmarken her.

 

(Foto: Steen Agersø, finder Steen Agersø)

 

Disse mønter dateres til helt den samme periode som mønterne fra handelspladsen Havsmarken, og da også brudsølvet og andre fund er tidlig vikingetid, er det helt nærliggende at antage, at stedet er en del af et større kompleks omkring handelspladsen.

 

Herunder:

 

Endnu et klip af en Dirhem, antagelig af en type fra Abbasiderne omkring år 800.

 

(Foto: Steen Agersø, finder Steen Agersø)

 

Herunder:

 

Endnu et klip af en dirhem. Denne er dog så slidt, så en be-stemmelse er mere eller mindre umulig.

 

(Foto: Steen Agersø, finder Steen Agersø)

 

 

Herunder:

 

To særdeles interessante tabletformede vægtlodder af bly af nogenlunde ens dimensioner. Det til højre med de mange runde huller er meget specielt. Begge vægtlodderne er uden ornamentik på bagsiden.

Antagelig Vikingetid.

 

(Foto: Steen Agersø, finder Steen Agersø)

 

 

 

(Foto: Steen Agersø, finder Steen Agersø)

 

 

Herover og til højre:

Spillebrikker:

 

På Havsmarken og Eske er fundet nogle få blygenstande, som nok bedst kan tolkes som spillebrikker.

 

 

 

 

Endnu et tabletformet vægtlod af bly, som også er talrige på Havsmarken.

Det særlige ved dette eksemplar er, at det er konvext på den ene side og konkavt på den anden.

 

(Foto: Steen Agersø, finder Steen Agersø)

 

Herunder:

 

Et interessant fund af et randskår fra et bronzekar eller måske en bronzeklokke, hvor der er lavet en tegning af indridsede felter. Kan være vikingetid.

 

(Foto: Steen Agersø, finder Steen Agersø)

 

Herunder:

 

En foreløbig ukendt genstand, som mest minder om en fibel, men også kunne være en slags pyntebeslag. Dateringen er antagelig jernalder eller vikingetid.

 

(Foto: Steen Agersø, finder Steen Agersø)

 

 

Herunder:

 

Yderligere nogle hundrede meter længere mod vest er fundet et indtil nu uidentificeret fund, som tydeligvis stammer fra Vikingetid.

Der er tale om et lille ringformet stykke med en diameter på 1,9 cm.

Fundet er smukt ornamenteret på begge sider og med en fureornamentik på det meste af siden. På et lille parti er et glat område med to fordybninger, som kan have været udfyldt med et andet materiale. Det ligner to "øjne". 

Der er antagelig tale om enten en usædvanlig flot tenvægt eller nok mere sandsynligt et hængesmykke.

 

 

 

(Foto: Steen Agersø, finder Steen Agersø)

 

 

(Foto: Steen Agersø, finder Steen Agersø)

 

Herover:

Fund fra Eske Vest fra den 2. april 2012.

Til højre ses et skjoldgrebsbeslag, øverst i midten en ½ Kristiana Religio denar, som lå i samme ringtromle-spor knækket i to dele. Det kan tydeligt ses, at bruddet er "frisk".

Øverst til venstre et formodet vægtlod af bly.

Nederst i midten tre fragmenter af arabiske Dirhem-mønter og nederst til venstre et lille stykke brudsølv.

 

Herunder:

Forstørrelse af den fundne Dirhem.

Umayyadisk dirhem, antagelig fra Wasit (Irak), præget i 123 AH (741 e.Kr.) for kaliff Hisham bin Abd al-Malik.

Den er dermed blandt de ældste dirhemer fundet i området.

 

 

(Foto: Steen Agersø, finder Steen Agersø)

 

 

Herunder:

 

Christiana Religio denar fra 2013.

Denne er i meget ringe stand.

 

 

 

Til højre herfor:

 

Året 2014 forøgede antallet af Christiana Religio denarer væsentligt på pladsen Eske Vest.

Mønterne, som findes i stort tal på handelspladsen Havsmarken få hundrede meter derfra, viser med al ønskelig tydelighed sammenhængen mellem handelspladsen og så det, som man må formode er en bosættelse i Eske.

Man kan se en side om de mange karolingiske mønter på siden om Havsmarken unden emnet "Karolingiske mønter".
Mønterne her fra Eske Vest sættes også på siden med mønter fra Havsmarken for overskuelighedens skyld.
Klik på teksten herunder for at se mønterne fra Havsmarken.

Karolingiske mønter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilbage til siden: Eske

 

Tilbage til siden: Vikingetid

 

Litteratur til emnet Vikingetid på Ærø

Hjem

 Vikingetidsfund fra Eske Vest

 

 

På fundstedet Eske Vest ca. ½ km. fra Havsmarken er fundet en del meget flotte fund, som stammer fra Jernalderen og Vikingetiden.

Der kan nok ikke herske tvivl om, at dette sted har nær tilknytning til jernalderaktiviteterne og den senere handelsplads fra Vikingetiden ved Havs-marken.

Fundstedet strækker sig over et areal på ca. 100 x 150 m, som ligger på to matrikler.

Om der er tale om et sted, hvor jernalderfolket og vikingerne var bosat, er endnu for tidligt at sige, men tanken er nærliggende.

Jernalderfundene kan ses under afdelingen "Jernalder".

 

Herunder:

 

Et ekstremt stort stykke brudsølv fundet ved Eske.

Stykket udgør mere end en halv sølvarmring. Stykket vejer hele 28 gram og er 8,5 cm langt. Typen kendes fra et engelsk skattefund. Se billedet under dette.

 

(Foto: Poul Andersen, finder Poul Andersen)

 

Herunder:

 

Foto af dele af et skattefund fra England. The Cuerdale Hoard. 

Nederst i billedet under to andre armringe ses en af helt samme type som den ovenfor fundet af Poul Andersen ved Eske.

 

(Kilde: PDF: 10th Century Viking Silver Hoard. Cuerdale Hoard. Fotos fra British Museum taget af Steve Grater)

 

 

Herunder:

 

Endnu et flot stykke brudsølv fra Eske.

Stykket er 7,5 cm langt og af en type, som optræder ofte på Havsmarken, dog ofte i langt mindre stykker, som er klippet til i små enheder.

 

(Foto: Steen Agersø, finder Steen Agersø)

 

Herunder:

Endnu et stykke brudsølv, dette er uornamenteret.

 

(Foto: Steen Agersø, finder Steen Agersø)

 

Herunder:

 

Et smukt ornamenteret stykke af et sværdskedebeslag.

Stykket er 1,5 x 2,5 cm.

 

(Foto: Poul Andersen, finder Poul Andersen)

 

 

Herunder og til venstre:

 

To små spillebrikker (eller vægtlodder) af bly.

De to spillebrikker har nogenlunde samme størrelse.

 

(Foto: Steen Agersø, finder Steen Agersø)

 

På billederne herover ses den ene af spillebrikkernes proportioner.

 

 

Herunder:

 

Endefragment af en fibel af tidlig Vikingetids type med en stiliseret maske.

Den er i borrestil og efterligner i formen et frankisk sværdskedebeslag.

(Bestemt af Mogens Bo Henriksen, Odense Bys Museer)

 

(Foto: Steen Agersø, finder Steen Agersø)

 

(Foto: Steen Agersø, finder Steen Agersø)

 

Herover:

Fund fra en søgegang i maj 2011.

På billedet ses til venstre et blyvægtlod og spidsen af en stor bronzenål. Øverst en knap (antagelig middelalder) og et stykke brudsølv. Nederst to tynde blyskiver med en ukendt anvendelse. 

Til højre ses et stærkt forrustet / "eksploderet" ørtug-vægtlod, typen med jernkerne og en tynd skal af bronze. 

Udover de viste genstande fandtes spillebrikken ovenfor og en kvart dirhem (se højere oppe på siden).

 

Herunder:

 

Interessant fund af en lille stang på lidt under 7 cm med et øje i den ene ende og rester af jern / rust i den anden. Der er med ret stor sandsynlighed tale om en arm fra en vikingetids balancevægt.

Se til sammenligning billedet nedenfor.

 

(Foto: Steen Agersø, finder Steen Agersø)

 

(Kilde: uis- arkeologisk museum Stavanger)

 

Herover:

Balancevægt af samme type, fundet på vikingeplads i Norge.

 

Herunder:

 

Rembeslag, desværre i to stykker. Fundet på det samme sted, præcis på hver sin side af et spor fra ringtromlen. (3,7 x 1,8 cm)

 

(Foto: Steen Agersø, finder Steen Agersø)

 

Herunder:

 

På Eske-pladsen er fundet to kraftige bronzeknapper.

Anvendelsen er indtil videre ukendt.

 

(Foto: Steen Agersø, finder Steen Agersø)

 

 

---

 

Herunder:

Den anden Kristiana Religio Denar fundet på Eske Vest pladsen.

Denne halve mønt lå på overfladen i et ringtromlespor. De meget tynde mønter kan ikke tåle at blive kørt over af en ringtromle.

 

 

(Foto: Steen Agersø, finder Steen Agersø)

 

 

(Foto: Poul Andersen, finder Poul Andersen)

 

Herover: Christiana Religio denar af usædvanlig høj kvalitet. Forår 2014.

 

(Foto: Steen Agersø, finder Steen Agersø)

 

Herover:

 

Christiana Religio denar. Forår 2014

Type M1 - antagelig fra byen Melle.

 

Herunder:

 

Christiana Religio denar. Forår 2014.

Ukendt type.

 

(Foto: Steen Agersø, finder Steen Agersø)

 

Herunder:

 

Christiana Religio denar fra september 2014.

Den er nr. 7 fra pladsen Eske Vest.