(Foto: Steen Agersø, finder Steen Agersø)

 

Herover:

 

Dirhem fra Umayyad-dynastiet, Spanien

 

Mønten er præget under Emir Hisham I (788-96 e.Kr.) i al-Andalus, i året 789/90 e.Kr.

 

Møntstedet: al-Andalus i Sydspanien.

 

Denne er den kun tiende Dirhem fra al-Andalus fundet i Danmark.

 

Mønten er hel, men bukket sammen. Den har tydeligvis været brugt som vedhæng, eller måske sat i snor sammen med andre mønter.

Gennemboringer er ret almindelige på Dirhemmønter.

Mønten er samtidig en af de ældste Dirhem fundet på Havsmarken.

 

Mønten omtales i Nadia Haupts blog, her:

http://salamviking.wordpress.com/2010/01/31/den-tiende-spanier-i-det-sydfynske-%c3%b8hav/

 

 

Herunder:

 

Sassanidisk Drachme.

 

Fragment af en sjælden ½ Drachme fra Tabaristan,

også kaldet en Tabari Dirhem. Slået under den abbasidiske guvernør Umar ibn Al´ala, som regerede fra 771 - 780 e.kr.

Den kan dateres til ca. 777 e. Kr.

 

Bemærk de tre kraftige indrids i mønten på det nederste billede. Der har været ridset for at prøve sølvets lødighed. Dette ses også hyppigt på mange af dirhem-mønterne.

 

(Foto: Steen Agersø, finder Steen Agersø)

 

       

 

Herover et lille billede af, hvordan mønten har set ud, da den var hel.

 

---------

 

De to mønter herunder er fundet ved Eske ca. 500 m væk fra det centrale fundområde på Havsmarken. De nævnes også her for fuldstændighedens skyld, og fordi de er de hidtil to ældste dirhem-mønter fundet ved Havmarken.

Se øvrige fund fra Eske-pladsen her.

 

Herunder:

Dirhem fra Umayyad Kalifatet fra 738-747 e.Kr.

Det er dermed den ældste Dirhem fundet i Havsmarken-området.

 

(Foto: Steen Agersø, finder Steen Agersø)

 

Herunder:

 

Dirhem fra Medinat al-Salam (Bagdad)

Slået under kaliffen Abu Ja'far Abdallah ibn Muhammad al-Mansur (714-775 e.Kr.), Madinat al-Salam (Bagdad) 157 H (774 e.Kr.)

 

(Foto: Steen Agersø, finder Steen Agersø)

 

(Foto: Steen Agersø, finder Steen Agersø)

 

Herover:

 

Dirhem, slået 300 AH (913 e.Kr.) i al-Shash (Tasjkent)

for al-Muqtadir Billah.

Mønten er halveret, og man kan se, at der er trukket ridser i den for at markere halvdelen, en fjerdedel og en ottende-del.

 

 

Herunder:

 

Et fjerdedels klip, slået under:

Nasr ibn Ahmad (301-331 H), 914-943 e.Kr., Samaniderne.

Denne type er den yngste af de fundne Dirhemer.

  

(Foto: Steen Agersø, finder Steen Agersø)

 

 

 

Læs mere om Kufiske mønter på Nadia Haupts interessante blog på internettet:

 

http://salamviking.wordpress.com/om-denne-blog/

 

 

Tilbage til siden: Fund fra Havsmarken

Hjem

 Kufiske mønter

 

En væsentlig del af brudsølvøkonomien på Havsmarken har bestået af så-kaldte kufiske mønter. I daglig tale omtales mønten mest som en dirhem.

 

Disse mønter er fundet i tusindvis i Norden, bl.a. i meget store skattefund i Sverige. De har været en hel naturlig del af sølv-økonomien i Vikingernes store handelsområde.

 

Mønterne er et "levende" bevis på, hvor langt disse handelsveje rakte for mere end 1000 år siden. Mange af mønterne er fra området øst for det Kaspiske Hav og Aralsøen i området, som i dag hedder Uzbekistan, Afghanistan, Turkmenistan og det nordlige Iran.

 

Se et kort over møntsteder repræsenteret på Havsmarken her.

 

 

Herunder ses et udvalg fra den første indlevering af fund fra Havsmarken.

 

(Foto: Steen Agersø, finder Steen Agersø)

 

 

Den mest nærliggende grund til at disse mønter optræder i så stort tal er, ved siden af de fjene handelsforbindelser, selve mønternes store lødighed, altså sølvets renhed. Man har ikke anet, hvad de mærkelige tegn på mønterne betød, men man har været ret sikker på, at de var af godt sølv. Man har dog ikke altid stolet på de købmænd, som bragte mønterne til handelspladserne, og derfor kan man på mange af mønterne se såkaldte probermærker, som er små ridser i mønterne, som man har lavet for at mærke sølvets hårdhed. Mønterne er blevet vejet af på vægte, og de enormt mange vægtlodder af forskellig slags fundet på Havsmarken viser med al ønskelig tydelighed, hvor meget der har været handlet. Disse mønter har sammen med andet brudsølv været datidens betalingsmiddel nummer et. Læs om øvrigt brudsølv her.

 

På de forskellige billeder ser dirhemmønterne meget forskellige ud i størrelse, men det er billederne, der snyder. De fundne hele dirhemer er alle mellem 2.5 og 2,8 cm i diameter.

Det vil sige, at en dirhem er lidt større end en moderne 2 krone.

 

 

Herunder:

 

Dirhem fra mønstedet Ash-Shash (Tasjkent).

 

Slået for Ahmad ibn Isma'il (295-301, efter arabisk tidsregning) perioden 907-914 e.Kr. ifølge vor tidsregning.

Fund af hele Dirhemmønter er en undtagelse, da de fleste er klippet i stykker.

 

 

(Foto: Steen Agersø, finder Steen Agersø)

 

 

Herunder:

 

Hel sammenfoldet Dirhem med boret hul.

Slået af Volgabulgaerne, Kaliffen al-Muqtadir, samt emiren Nasr ibn Ahmad, med møntsted Samarqand i året (A.H. 306) 917-918 e.Kr.

 

(Foto: Steen Agersø, finder Steen Agersø)

 

 

(Foto: Steen Agersø, finder Steen Agersø)

 

Herover:

 

Diverse dirhemklip bl.a. halve og ottendedele.

 

 

Herunder:

 

En næsten hel, men meget krøllet Dirhem.

Samaniderne, perioden ca. 900-940, en af tre mulige herskere med navnet ibn Ahmad.

 

 

(Foto: Steen Agersø, finder Steen Agersø)

 

 

 

 

 

 

Se kort over møntsteder:

 

Møntsteder repræsenteret på Havsmarken