For overskuelighedens skyld er alle fund af karolingiske mønter på Ærø samlet på denne side.

 

 

 

 

---

 

 

 

 

 

 

Nedenstående mønter er bestemt med hensyn til møntsted og gruppe af forsker i Ludvig den Frommes mønter, Dr. Simon Coupland fra England.

En særlig tak skal ytres herfra for den store hjælp.

 

  

(Foto: Steen Agersø, finder Steen Agersø)

 

Christiana Religio Denarer fra Ludvig den Frommes regeringstid (814-840 e.Kr.)

Møntsted: Dax i Aquitaine.

 

Den mest almindelige type denarer fra Havsmarken.

Herover et særligt flot og velbevaret eksemplar. 

Christiana Religio Denar kaldes også Tempel-Denar.

Af denne type er fundet over 30.

 

Fælles for alle disse er, at de bærer omskrifterne:

 

XPISTIANA RELIGIO (DEN KRISTNE RELIGION) og

HLVDOVVICVS IMP (KEJSER LUDVIG) på den anden side.

 

Det første bogstav X=ch. Det næste burde være et R, men kan på de fleste kun læses som et P.

Der er dog også fundet andre varianter, hvor der i om-skrifterne er "stavet forkert" eller nogle bogstaver er blevet spejlvendte.

 

 

(Foto: Steen Agersø, finder Steen Agersø)

 

To Christiana Religio Denarer. Ser man godt efter, kan man se, at det er to forskellige typer, den ene har et tyndt kors, den anden et tykkere. Bemærk, at der på denaren til venstre står MLVDOVVICVS HP i stedet for HLVDOVVICVS IMP.

På den anden side ser man "templet", som jo tydeligvis er en stiliseret kristen kirke med korset midt i bygningen.

 

Møntsteder for disse to mønter er ukendte, den til højre tilhører gruppe X

 

-

 

Herunder flere billeder af denne type.

 

Da de karolingiske mønter i sær tempeldenarerne ofte er ekstremt tynde er også funde en ret stor del, som er brækkede.

   

(Foto: Steen Agersø, finder Steen Agersø)

 

Herover og til højre for- og bagside af brækkede eksemp-larer af Christiana Religio Denarer. De er tilfældigt bræk-kede og ikke bevidst overbrudte som de kufiske mønter (Dirhemer).

 

Til højre er den midterste og muligvis også den øverste mønt gruppe R fra Reims.

Den nederste muligvis gruppe P, Paris.

 

(Foto: Steen Agersø, finder Steen Agersø)

 

Herover:

Christiana Religio Denar med et noget skævt præg på den ene side af mønten.

Møntsted og gruppe ukendte.

 

Herunder:

Christana Religio Denar med primitivt tildannet ophængshul.

Den eneste hidtil med hul fra Havsmarken.

En variant er den også, da der står XPISTIAHA i stedet for det normale XPISTIANA

Denne mønt kan bestemmes som gruppe M1 fra Melle.

 

(Foto: Steen Agersø, finder Steen Agersø)

 

Tilnærmelsesvis samme type som den ovenfor, dog med et almindeligt N.

Denne mønt er dog antagelig gruppe B fra Dorestad.

 

(Foto: Steen Agersø, finder Steen Agersø)

 

Fundne varianter af Ludvig den Frommes "Christiana Religio Denarer" på Havsmarken er:

 

1.    HLVDOVVICVS IMP

XPISTIANA RELIGIO

 

2.    MLVDOVVICVS HP

 

3.     XPISTIAHA RELIGIO

 

4.    Spejlvendt ”N” i XPISTIANA

 

5.    Spejlvendt ”S” i HLVDOVVICVS

 

6.   X I XPISTIANA væk og korset på kirken har overtaget rollen som X.

      At læse står altså kun PISTIANA.

 

      Mange forskellige varianter af størrelser på bogstaverne. Nogle mønter med meget store forskelle på bogstavernes størrelser. Især G og O kan være små på nogle eksemplarer.

      Desuden har nogen tynd skrift andre fed skrift.

      På de fleste er A skrevet uden tværstreg og R i XRISTIANA og også i RELIGIO ser på flere mest ud som et P.

 

 

(Foto: Steen Agersø, finder Steen Agersø)

 

Fund af to små framenter af Christiana Religio denarer fundet i april 2012.

 

(Foto: Poul Andersen, finder Poul Andersen)

 

Herover:

Blandt Poul Andersens fund en Christiana Religio Denar sammen med vægtlodder, brudsølv og et fragment af en fibel.

---

 

 

 

 

Herover:

 

Mønten sidder fint i jordklumpen.

 

Det sker en sjælden gang imellem, at man kan være heldig at finde en mønt, som sidder inde midt i en jordklump.

Denne har så ofte lavet et tydeligt aftryk i jordklumpen.

 

Til højre:

 

Mønten har lavet et flot aftryk i jordklumpens anden del, som ses til venstre i billedet.

 

Denne Christiana Religio Denar er af en ret speciel type, hvor korset i midten ikke er særligt stort, og skriften til gengæld er meget "fed" og stor.

 

Se den skyllede mønt herover til højre.

 

 

---------------------

 

 

I foråret 2013 rundede det samlede antal karolingiske mønter fundet på Havsmarken og omkringliggende fundsteder 40 mønter.

Selvom mængden af fund på Havsmarken er faldet markant pga. den intensive afsøgning er der altså stadig karolingiske mønter at finde på Havsmarken, dog langt fra i samme "tempo" som tidligere år.

 

 

 

 

Fund af karolingiske mønter 2013

 

 

 

(Foto: Steen Agersø, finder Steen Agersø)

 

 

 

 

 

 

 

Fund af karolingiske mønter 2014

 

 

 

(Foto: Steen Agersø, finder Steen Agersø)

 

Herover:

 

Lille fragment af en Christiana Religio Denar.

Ubestemmelig.

Fundsted: Havsmarken Vest

 

 

 

(Foto: Glenn Abramsson, finder Glenn Abramsson)

 

I 2014 dukkede den første Ludvig den fromme denar udenfor området Havsmarken - Eske - Kallehave op.

Ved Bregninge fandt Glenn Abramsson denne fine halve karolingiske denar.

 

 

 

Møntsteder repræsenteret på Havsmarken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilbage til siden: Fund fra Havsmarken

Hjem

 Karolingiske mønter

 

De nok mest interessante fund fra Havsmarken, Eske Vest og i 2014 også Bregninge er de mange karolingiske sølvmønter, såkaldte Penninge eller Denarer.

Før fundet fra Havsmarken havde man den antagelse, at karolingiske mønter ikke havde været brugt som egentligt betalingsmiddel i Danmark.

Nu tyder alt på, at de har været brugt som mønter med en møntværdi på denne handelsplads på Ærø.

 

Fundet af disse mønter placerer altså Ærø på det numismatiske landkort, og er årsagen til, at historien om den ældste møntbrug i Danmark må skrives om.

 

Hvorfor der netop på Havsmarken er så forholdsvis mange karolingiske mønter, som antagelig har været brugt som "ægte" betalingsmiddel står ind til videre hen i det uvisse. Status pr. 1. november 2014 er halvtreds karolingiske mønter fundet på Ærø.

Dette svarer til ca. 40 % af alle karolingiske mønter fundet i Danmark.

 

Se et kort over møntsteder repræsenteret på Havsmarken her.

 

 

 

Mønterne på billederne ser ud til at være forskellige af størrelse, men det skyldes billederne. Disse karolingiske Denarer har alle en størrelse på omkring 1,7 - 2,0 cm. Altså ca. som en moderne 50 øre.

 

(Foto: Steen Agersø, finder Steen Agersø)

 

Herover:

Muligvis den ældste af de karolingiske mønter.

Denar fra Karl den Stores regeringstid (768 - 814 e.Kr.) Den kan dog også være fra hans barnebarn Karl den Skaldedes regeringstid (840 - 877) da de lavede helt identiske mønter, og end ikke eksperterne på Den Kongelige Mønt- og Medaillesamling har kunnet afgøre dette.

Mønten har omskriften: CARLUS REX FR. ~ METULLO

Det betyder Carl frankernes konge, og Metullo er datidens betegnelse for den sydfranske mineby Melle, som var prægestedet for disse mønter.

 

Herunder:

Ludvig den Fromme Denar med indskriften VENECIAS. Slået i Venedig i perioden 819 - 822 e.Kr.

 

(Foto: Steen Agersø, finder Steen Agersø)

 

Herunder:

 

Den sjældneste karolingiske mønt fundet på Havsmarken.

Det er en denar fra Ludvig den Frommes første regeringsår 814-816.

Den er slået i den kendte handelsby Dorestad, som lå i det nuværende Holland.

Byen blev flere gange plyndret af danske vikinger.

Denne mønttype er, ifølge Jens Christian Moesgaard fra Nationalmuseet, aldrig fundet i Danmark før. 

På møntens forside ses Kejser Ludvig i profil og omskriften er:

(HLVDOVVIC)VS IMP AVG

På bagsiden ses et skib, som var kendetegnet for Dorestad og teksten:

DORES(TATUS)

 

(Foto: Steen Agersø, finder Steen Agersø)

 

Fortsæt læsningen øverst i venstre spalte.

 

 

 

 

 

* ---------------------------------- *

 

 

 

 

 

(Foto: Steen Agersø, finder Steen Agersø)

 

 

 

 

Herunder:

Ludvig den Fromme denar med åbentlyse "fejl" i omskriften.

Bemærk at korset foroven i teksten på billedet til venstre ikke sidder lige over korset i midten af mønten.

På samme side er S´et i LVDOVVICVS spejlvendt.

På den anden side af mønten mangler X´et i XPISTIANA, så der altså kun står PISTIANA RELIGIO.

Mønten er ikke en forfalskning, men blot en af mange typer, hvor man ikke har taget omskriften og rækkefølgen i bogstaverne så nøje.

 

(Foto: Steen Agersø, finder Steen Agersø)

 

 

Herunder:

Denar fundet på fundstedet Eske ca. ½ km fra Havsmarkens centrale fundområ-de.

Mønten omtales også her, for fuldstændighedens skyld.

Se de øvrige fund fra Eske-fundet her.

Mønten har et meget flot præg og har i modsætning til de fleste andre Ludvig den Fromme denarer en meget "fed" skrift.

 

(Foto: Steen Agersø, finder Steen Agersø)

 

---

Herunder:

 

To Christiana Religio denarer fra 20. april 2012.

 

(Foto: Steen Agersø, finder Steen Agersø)

 

 

 

 

(Foto: Steen Agersø, finder Steen Agersø)

 

 

Herover, herunder og til venstre:

 

Ludvig den Fromme denar fundet et stykke fra centralpladsen på marken langs vandet ved Gravendal.

Møntsted: Melle

Mønten lå inde i en jordklump som lå oven på den nysåede majsmark.

Herunder og til venstre en lille billedserie fra fundsituationen.

 

 

(Fotos: Steen Agersø, finder Steen Agersø)

 

 

 

Møntsteder repræsenteret på Havsmarken

 

 

 

 

Til venstre:

 

Christiana Religio denar fra Orléans i det nuværende Frankrig.

Denne mønt er i følge Simon Coupland unik i Skandinavien.

Fundsted: Havsmarken.

 

Herunder:

 

Christiana Religio Denar, antagelig fra Paris.

Fundsted: Havsmarken.

 

(Foto: Steen Agersø, finder Steen Agersø)

 

Herunder:

 

Christiana Religio Denar i meget dårlig kvalitet og uden ID. Den er fundet på den nærliggende vikingeplads ved Eske Vest.

 

(Foto: Steen Agersø, finder Steen Agersø)

 

 

 

 

 

 

 

 

Herunder:

 

Christiana Religio Denar fundet i marts 2014. Ingen ID på type og møntsted.

Fundsted Havsmarken.

 

(Foto: Steen Agersø, finder Steen Agersø)

 

Herunder:

 

Christiana Religio Denar af type P, møntsted ukendt.

Fundsted Eske Vest.

 

(Foto: Poul Andersen, finder Poul Andersen)

 

Herunder:

 

Christiana Religio Denar af type M, antagelig med møntstedet Melle.

Fundsted Eske Vest.

 

(Foto: Steen Agersø, finder Steen Agersø)

 

 

Herunder:

 

Årets femte fund af Christiana Religio denar i Havsmarken/Eske-området, gjort den 30. april 2014.

Dette er årets tredie på Eske Vest pladsen.

 

(Foto: Steen Agersø, finder Steen Agersø)

 

Herunder:

 

Christiana Religio denar nr. 6 fra året 2014.

Denne mønt i særdeles god stand er fundet på markafsnittet Eske Vest.

Eske Vest er dermed oppe på syv mønter af typen.

 

(Foto: Steen Agersø, finder Steen Agersø)

 

Herunder:

 

2014 blev også året, hvor der for første gang kom en Ludvig den Fromme denar ved Kallehave.

 

(Foto: Steen Agersø, finder Steen Agersø)