---

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Foto: Steen Agersø, finder Steen Agersø)

 

Herover:

 

For- og bagside af de to Dirhemer, som antagelig stammer fra perioden omkring år 800.

 

(Foto: Steen Agersø, finder Steen Agersø)

 

Herover:

 

Fragment muligvis af en type skålfibel fra vikingetiden.

Den har stilmæssigt en vis lighed med disse fundet i Norge:

http://www.flickr.com/photos/arnybo/2352973383/

 

 

(Foto: Steen Agersø, finder Steen Agersø)

 

Herover:

 

Denne genstand er der to muligheder for en bestemmelse på. Det kan enten være hovedet til en stor dragtnål, en sådan er fundet i sølv på Havsmarken, eller måske mere sandsynligt i dette tilfælde håndtaget til en vikingetidsnøgle.

Selve nøglestangen og kammen, som har siddet nederst har været af jern og er nu rustet væk.

Herunder ses et fund fra Sverige til sammenligning:

 

http://mis.historiska.se/mis/sok/include_image_exp.asp?uid=304771

 

 

 

(Foto: Steen Agersø, finder Steen Agersø)

 

 

Herover:

 

En håndfuld fund fra Eske Sydvest pladsen fra 2013.

Øverst til venstre ses to vægtlodder i bly. Det ene har et markeret hul, som ikke gå hele vejen igennem.

Nederst i midten en større klump bronze-smelte.

Til højre øverst, et randstykke af en ukendt genstand med typisk vikingetids ornamentik.

Nederst i højre hjørne et stykke brudsølv af en større ornamenteret genstand.

Størrelsesforhold: Vægtloddet foroven med hullet er 1,5 cm i diameter.

 

 

 

(Foto: Poul Andersen, finder Poul Andersen)

 

Herover:

 

Rhombeformet fibel fra Vikingetid.

 

Herunder:

 

Et ukendt stykke, som kan være en knivskaf-ende fra vikinge-tid.

 

(Foto: Steen Agersø, finder Steen Agersø)

 

 

Tilbage til siden: Eske

 

Tilbage til siden: Vikingetid

 

Litteratur til emnet Vikingetid på Ærø

Hjem

 Vikingetidsfund fra Eske Sydvest

 

 

Fundstedet Eske Sydvest, som er undersøgt fra 2012 blev det sted, som forbandt de to allerede kendte fundsteder vest og syd for Eske. Alt tyder altså på, at de tre fundsteder udgør en sammenhængende enhed over et større område. Her kan have ligget en række gårde. I øjeblikket ser det ud til, at der er i hvert fald tre koncentrationer af fund med Eske Vest som den største. Der kan naturligvis ikke ved detektorafsøgning erkendes nogen spor af denne bosættelse, men fundene på disse tre fundsteder antyder kraftigt muligheden for, at vi her har at gøre med vikingernes landsby i tilknytning til handelspladsen i Havsmarken.

 

 

Herunder:

 

Fire sølvgenstande fundet på Eske Sydvest.

Øverst tre brudstykker af arabiske dirhem-mønter.

Nederst til venstre et stykke brudsølv og i midten og nederst til højre to stykker omsmeltet sølv.

 

(Foto: Steen Agersø, finder Steen Agersø)

 

 

Herunder:

 

Skivefibel fra vikingetiden.

Fiblen har en meget speciel ornamentik, som det ikke er lykkedes for mig at finde paralleller til.

Desværre er fiblen noget nedbrudt i overfladen.

 

 

(Foto: Steen Agersø, finder Steen Agersø)

 

 

(Foto: Steen Agersø, finder Steen Agersø)

 

Herover:

 

Fem vægtlodder, alle af bly. Genstanden nederst til højre er enten endnu et vægtlod, eller måske mere sandsynligt en spillebrik, pga. formen.

 

Herunder:

 

Cylindrisk blyvægtlod med jernkerne. Typen kendes også fra handelspladsen ved Havsmarken.

 

(Foto: Poul Andersen, finder Poul Andersen)

 

 

(Foto: Steen Agersø, finder Steen Agersø)

 

Herover:

 

Øverst det mulige nøglehåndtag, skivefiblen og det mulige fibelfragment.

Til venstre i billedet ses en pommel, som har siddet på skæftet af en kniv.

 

Herunder:

 

I september 2013 fandtes denne pragtnøgle, som antagelig har passet til et fint skrin.

Nøglen kan dateres til tidlig vikingetid.

Motivet i nøglens hoved er et heste- eller dragelignende dyr.

 

(Foto: Steen Agersø, finder Steen Agersø)