(Foto Steen Agersø, Finder Steen Agersø)

 

 

 

 

(Foto Poul Andersen, Finder Poul Andersen)

 

Herover:

 

Pilespids fundet i Øverste Midtmark ved Marstal.

 

 

 

 

---

 

 

 

 

 

 

 

(Foto: Steen Agersø, Finder: Esther Hansen, Ronæs)

 

Herover:

 

En flot og sjælden dolktids pilespids fra Ronæs.

Pilen er fundet af nu afdøde Esther Hansen fra Ronæs, som var en flittig samler af stenaldergenstande og fos-siler.

 

Pilespidsen er af en redskabstype, som tilhører senneo-litisk tid, også kaldet dolktid / ældre bronzealder.

 

Flinttypen er såkaldt bryozo-flint, som har indeslutninger af kalkrester af små mosdyr fra flintens opståen i kridt-tiden.

 

Pilespidsen er 2,8 cm lang og måler 2,0 cm i bredden på det bredeste sted ved de to sideflige forneden.

Pilens tykkelse er ganske få millimeter.

 

Det særlige ved denne ret sjældne type er, at den har en ekstra skærftningsflig i midten. Pile med to modhager-flige i siderne forneden er ret almindelige på Ærø, men denne type er sjælden.

 

Til højre ses en forstørrelse af pilens ene side, og her kan man tydeligt se det filigrane arbejde, som flint-smedene har behersket i den seneste del af stenalderen.

 

Pilen er fremstillet med såkaldt fladdehugningsteknik, et udtryk, som egentlig er misvisende, da der ikke er tale om egentlig "hugning".

Pilen er lavet af en flække, som så ved hjælp af afspalt-ning af små flager, med en trykstok, langsomt og præcist er bragt i den rigtige form.

Englænderne kalder teknikken for "flint knapping", og man kan google dette begreb, hvis man er specielt interesseret i dette, og på YouTube kan man se en masse små film, som forklarer og viser teknikken.

Nogle forskere mener, at man måske har brugt små stænger af det nye metal kobber som trykstokke til at lave disse små pilespidser.

 

HistorieInfo vil være meget interesseret i at få flere eksempler på dolktidens pilespidser med på siden, så hvis nogen ligger inde med sådanne fund, skal man være velkommen til at tage kontakt for en aftale om fotografering.

 

 

 

 

 

 

Et fund fra Ærø på Odense Bys Museer

 

Til højre:

 

Et ganske særligt fund.

Her er tale om en meget stor spydspids fra dolktiden.

Bemærk størrelsen, se målestokken nederst i billedet.

 

Dette billede er venligst udlånt af Mogens Bo Henriksen fra Odense Bys Museer (OBM).

 

Spydspidsen ligger i dag i OBMs samlinger og er ifølge notaterne på museet fundet på Ærø og købt til museet i 1899.

 

Dejligt med et billede af dette flotte fund, som desværre ikke har noget nærmere fundsted end Ærø.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilbage til siden: Dolktid

 

Tilbage til siden: Stenalder

Hjem

 Pile- og spydspidser fra Dolktid

 

På denne side vises pile- og spydspidser fra dolktiden. 

 

 

(Foto Steen Agersø, Finder Steen Agersø)

 

Herover:

 

Fire eksempler på pile- og spydspidser antagelig fra tidlig sen-neolitisk tid (Tidlig Dolktid). De er alle fundet i området Sjoen / Vejsnæs.

 

Til venstre en stor spyd- eller lansespids, som som er stærkt ildskørnet.

(Læs herom længere nede)

Spidsen måler 8,4 cm.

Nr. 2 fra venstre en simpel men kraftig pil fremstillet af et stort afslag.

Pilen måler 5,5 cm.
Nr. 3 fra venstre er en kraftig trekantet pil med fladdehugning over det hele. 

Pilen måler 4,2 cm.

Længst til højre en lille fin pilespids med fladdehugning over alt og let afsatte flige bagtil.

Pilen måler 3,0 cm.

 

Til venstre:

 

Den lange spydspids er voldsomt skadet af at have ligget i ild.

Man kalder det, at flinten er ildskørnet.

Ildskørnet flint kendes på følgende fire ting:

1) Flinten har ofte helt eller delvist antaget en hvidlig farve.

2) Flinten er krakkeleret så den ligner en gammel fajance-tallerken.

3) Flinten har mange bitte små udsprængninger i flinten, så den ser kop-arret ud.

4) Flinten kan i svære tilfælde (som her nederst) være ved at falde fra hinanden.

 

 

 

 

(Foto Poul Andersen, Finder Poul Andersen)

 

Herover:

 

Pilespids fundet ved Langagre. Længde 3 cm.

 

 

 

 

(Foto: Steen Agersø, Finder: Esther Hansen, Ronæs)