(Foto: Poul Andersen, finder Poul Andersen)

 

Herover:

 

Stort vægtlod af en type med en kappe af tynd bronze og jernkerne. (Kaldes af og til for et Ørtug-vægtlod)

Vægtloddet her er yderst velbevaret, da disse lodder ofte er "eksploderede", fordi jernkernen er rustet og trængt ud gennem kappen.

Dette eksemplar har fem prikker på fladerne.

Loddet måler 2,5 x 2,0 cm og vejer 39 gram.

Vægten og dermed de fem prikker passer fint til 5 Ørtug.

Dateringen er antagelig sen vikingetid / tidlig middelalder, altså nogenlunde samtidig med fiblen vist til højre.

Fundsted: Mark KB1

 

Herunder:

 

Stort vægtlod i bly.

Typen kendes fra vikingetiden og middelalderen.

Dette kraftige lod måler 2,3 cm i diameter og er 1,3 cm højt.

Det vejer 64 gram. 

Dette lod kunne meget vel være jævnaldrende med det flotte ørtugvægtlod ovenfor og og Guds Lam fiblen til højre.

Fundsted: Mark KB1, østre del.

 

(Foto: Steen Agersø, finder Steen Agersø)

 

 

 

Herunder:

 

Beslag, antagelig af vendisk type, tidlig middelalder.

 

Beslaget er fremstillet af en krafig plade og med prik-ornamentik indpunslet fra bagsiden af stykket.

Fundsted: Mark KB1

 

(Foto: Steen Agersø, finder Steen Agersø)

 

 

 

 

 

 

 

 

Herunder:

 

Ornamenteret beslag fra middelalderen.

Der er muligvis tale om et stigbøjle-beslag.

Fundsted: Mark KB1

 

 

(Foto: Steen Agersø, finder Steen Agersø)

 

 

 

 

 

Herunder:

Fingerbøl fra middelalderen.

Typen kan dateres til peroden 1350 - 1450.

Fundsted: Mark KB1

 

 

Herunder:

 

Lille nøglehulsbeslag, måske til en lille æske.

Fundet på mark KB6

 

 

Herunder:

 

Lille "Maria-amulet".

Fundsted: Mark KB6

 

 

 

 

 

Herunder:

 

To kraftige ben fra trebenede malmgryder.

Dateringen er sandsynligvis middelalder.

Det længste ben måler ca. 4 cm

 

 

 

 

Herunder:

 

Klædehægte af bronze med spor af rust, ant. fra jernnitter.

Dateringen er efter alt at dømme middelalder.

Hægten er fundet på mark KB1

 

 

 

 

 

Se mønter fra Kongeballe-området her.

 

 

Tilbage til siden: Kongens Bydel i St. Rise

 

Tilbage til siden: Middelalder

 

Litteratur til emnet Middelalder på Ærø

Hjem

 Middelalderlige fund fra Store Rise

 

 

 

 

Tidlig middelalderlige fund, perioden år 1050 - 1200

 

 

På en række marker i den østlige del af Store Rise er gjort fine fund fra Middel-alderen.

De ældste fund er fra overgangen mellem sen vikingetid og middelalder.

På et jordlod midt mellem markerne er for år tilbage fundet en nøgle fra perioden, og blandt de nye fund drejer det sig bl.a om det flotte vægtlod i bronze med jernkerne (til venstre) og Guds-Lam-fiblerne, som ses herunder, de er fra perioden 1050 - 1150.

 

En række af de øvrige fund kan med sikkerhed dateres til højmiddelalderen, perioden omkring 12-1300 tallet.

Det drejer sig bl.a. om en seglstampe, en fingerring og nogle daterbare mønter.

Se siden om mønter her.

 

På denne side er der ved hvert fund markeret, hvor i området fundet er gjort. Se fundkort nederst på denne side.

 

(Foto: Steen Agersø, finder Steen Agersø)

 

Herover:

 

En såkaldt Guds Lam fibel fra tidlig middelalder.

Dette er et typisk fund fra den allertidligste middelalder.

Bemærk, at der stadig sidder en rest af nålen tilbage i øskenet.

Fundsted: Mark KB1

 

 

Herunder:

 

Dette fund er et rembeslag til et spænde, antagelig fra tidlig middelalder.

 

Beslaget har spor af ornamentik og forgyldning.

Se nærbillede nederst.

Fundsted: Mark KB1, østre del

 

(Foto: Steen Agersø, finder Steen Agersø)

 

 

 

Højmiddelalderlige fund, perioden år 1200 - 1400

 

 

Herunder:

 

En såkaldt signet eller seglstampe fra høj-middelalderen.

Det øverste billede er spejlet, så man kan læse inskriptionen.

Det ganske særlige ved dette fund er, at det både kan dateres med nogenlunde sikkerhed og proveniensen kan fastslås, da det faktisk står på den.

 

Seglstampens inskription (hvor S´står for Sigillum) er:

 

S´ PETRI DE MYCLETVNDA

 

Det kan oversættes til: SEGL FOR PETER AF MØGELTØNDER

 

Det er naturligvis særdeles interessant, hvem denne Peter fra Møgeltønder kunne være, og hvorfor han har tabt / efterladt sin seglstampe i Store Rise på Ærø.

Det er ikke sikker, at vi nogensinde for det at vide.

 

Seglstampen er forevist pr. foto for museumsinspektør Lennart S. Madsen fra Museum Sønderjylland, Arkæologi Haderslev.

Lennart Madsen har ikke noget kendskab til en Peter fra Møgeltønder, men skriver følgende i sin mail:

 

Et forslag kunne være, at det drejer sig om en gejstlig person, knyttet til Ribebispens borg i Møgeltønder.

At signeten findes på Ærø skyldes nok, at de sønderjyske hertuger af flere omgange forsøgte at indlemme Ærø i hertugdømmet Sønderjylland. Det skete bl.a. i 1287, hvor hertug Valdemar 4. af Sønderjylland blev forlenet med Ærø. Hvis seglet er fra 1200-tallets slutning, kunne den stamme fra tiden kort efter 1287, hvor hertugen forsøger at fastholde øen som en del af hertugdømmet. Det lykkede som bekendt ikke, og Ærø blev først for alvor en del af Sønderjylland efter 1439.

 

Fundsted: Mark KB1

 

(Foto: Steen Agersø, finder Steen Agersø)

 

Herunder:

 

Fingerring fra middelalderen.

Ringen har størrelse som en herrering, og det særlige ved den er, at den har inskription på ydersiden af ringen hele vejen rundt.

Det har desværre ikke været muligt endnu at tyde inskriptionen.

Fundsted: Mark KB1

 

(Foto: Steen Agersø, finder Steen Agersø)

 

Herunder:

 

Spænde af en type fra omkring år 1300.

Fundsted: Mark KB8

 

 

 

Herunder og til venstre i forstørrelse:

 

Lille fint bogspænde som sandsynligvis forestiller Jesus med scepter, rigsæble og strålekrans.

Dateringen kan være middelalder.

Fundsted: Mark KB6

 

 

 

Herunder:

 

Et blymærke / beslag lavet af bly. Kan være middelalder. Diameter ca. 2 cm.

En tenvægt, antagelig fra den ældre del af middelalderen.

Et fingerbøl af en type fra yngre middelalder.

Alle tre fund er fra mark KB1

 

 

Herunder:

 

Lille dupsko, antagelig til knivskede. Middelalder.

Snørenål i bronze. Middelalder / Renæssance. Længde 5 cm.

Klædeplombe. Middelalder / Renæssance.

Fundene er fra mark KB1

 

 

 

 

Herunder:

 

Markoversigt i forhold til fundhenvisningerne i teksterne til de forskellige fund.