To typiske neolitiske skrabere fundet på en mark ved i Ronæs.

 

De to skrabere er en skiveskraber og en mere aflang skraber, som er en slags skaftskraber, dog uden at have den markant afsatte skaft, som på skraberne fra dolktiden.

Det kan altså ikke dateres præcist til en af bondestenalderens perioder og vises derfor i denne kategori.

 

(Foto: Steen Agersø, finder Esther Hansen, Ronæs)

 

 

 

 

 

 

 

(Foto: Kim Jensen, finder Kaj Jensen, Søby)

 

(Foto: Kim Jensen, finder Kaj Jensen, Søby)

 

 

 

 

Tilbage til siden: Fund fra neolitikum

Hjem

 Neolitiske redskaber

 

Denne side viser redskaber fra bondestenalderen, som ikke umiddelbart kan kategoriseres i en af de tre underperioder af neolitikum, men som enten pga. fundsted eller karakteristika må antages at tilhøre bondestenalderen.

 

 

 

Skrabere fra bondestenalderen

 

(Foto: Steen Agersø, finder Esther Hansen, Ronæs)

 

Herover oversiden af de to skrabere.

Til venstre de flade undersider.

 

 

 

 

Forarbejde til køllehoved

 

 

(Tegning: Kim Jensen)

 

Til venstre og herover:

 

Denne sten fundet ved Søby af Kaj Jensen kunne umiddelbart minde om bronzealderens skålsten.

HistorieInfo.dk hælder dog mere til den teori, at det er et forarbejde til et køllehoved.

Især det faktum, at den er anboret med to huller præcist overfor hinanden, og at den ene boring ikke er skålformet, men spids konisk.

På bronzealderens skålstene er skålene altid skålformede, ikke spidse.

Meningen har naturligvis været, at de to gruber skulle møde hinanden, og at hullet skulle have gået hele vejen igennem.

Dette spændende fund giver et fint indblik i fremstillingsprocessen, når man skulle gennembore sten af bjergart i stenalderen.

Dateringen kan formodes at være Enkeltgravskultur.

 

Tak til Kim Jensen for billederne og den flotte tegning herover, som viser stenens proportioner.