(Foto: Steen Agersø, finder Steen Agersø)

 

Herover:

Sechsling, sølv, Lübeck Stadt efter 1392

Omskrift øverst: CIVITAS IMPERIALIS

Omskrift nederst: MONETA LVBICENSIS   

 

 

 

(Foto: Steen Agersø, finder Steen Agersø)

 

Herover:

Et udvalg af fund fra pladsen.

 

 

(Foto: Steen Agersø, finder Steen Agersø)

 

Flere fund..

 

 

(Foto: Steen Agersø, finder Steen Agersø)

 

Herover:

Kobbersterling ca. 1422, Erik af Pommern (1396-1439) 

 

 

 

---

 

Borgerkrigsmønter

 

(Foto: Steen Agersø, finder Steen Agersø)

 

Herover:

Tre Borgerkrigsmønter fra fundstedet. Slutningen af 1200-tallet, begyndelsen af 1300-tallet.

Erik Menved (1286-1319) og Christoffer II (1319-1332)

 

 

Herunder:

Borgerkrigsmønt fra Erik Klipping (1259-1286) 

Antagelig en af typen MB 222

 

(Foto: Glenn Abramsson, finder Glenn Abramsson)

 

Herunder:

Borgerkrigsmønt fra Erik Klipping (1259-1286) 

Mønten er slået i Roskilde og er nr. MB 168 el. 169

 

(Foto: Poul Andersen, finder Poul Andersen)

 

 

(Foto: Poul Andersen, finder Poul Andersen)

 

Herover:

 

Borgerkrigsmønt fra Christoffer I (1252-1259)

MB 96 slået i Ribe.

Et meget smukt eksemplar af denne type borgerkrigsmønt.

 

Herunder:

En noget mishandlet Borgerkrigsmønt af sammet type som den ovenfor.

Christoffer I (1252-1259)

 

 

(Foto: Steen Agersø, finder Steen Agersø)

 

 

Herunder:

Middelalderligt ringspænde fra markerne ved Søby Volde.

Spændet er fundet af Glenn Abramsson.

 

(Foto: Glenn Abramsson, finder Glenn Abramsson)

 

 

(Foto: Glenn Abramsson, finder Michael Nielsen)

 

 

(Foto: Glenn Abramsson, finder Michael Nielsen)

 

 

 

 

 

Knogle til Kode-spil (Middelalderspil) 

 

 

(Foto: Glenn Abramsson, finder Glenn Abramsson)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herunder:

 

Foto fra udgravningerne i 1976 - 79.

 

 

 

 

 

 

 

Billeder af genstande fra fundæsker

på Ærø Museum

 

Blyanten, som bruges som målestok på nedenstående billeder er 17 cm lang.

 

Herunder:

 

Stejler, kæbeknogler og marvspaltet rørknogle.

 

 

Herunder:

 

Rester fra benmagerens værksted.

Afsavede ledender.

 

 

Herunder:

 

Hvæssesten, 13,4 cm lang.

 

 

Tilbage til siden: Middelalder

 

Litteratur til emnet Middelalder på Ærø

Hjem

 Vitsø - 

fund fra ladepladsen ved Søby Volde

 

 

Den kendte middelalderplads ved Vitsø, nedenfor Søby Volde, har også leveret en del fund. På depot på Ærø Museum i Ærøskøbing findes nogle få genstande fra stedet, bjærget ved udgravningerne på stedet. Resten findes på Langelands Museum i Rudkøbing.

Desuden kan jeg henvise til Jørgen Skaarups pragtværk "Øhavets middelalderlige borge og voldsteder", hvori pladsen ved Søby Volde beskrives indgående, bl.a. med resultaterne af de arkæologiske undersøgelser på stedet.

 

Se billeder af genstande fra Ærø museum nederst på denne side.

 

 

(Foto: Glenn Abramsson, finder Glenn Abramsson)

 

Herover:

Et usædvanligt flot fund af en "Guds Lam-fibel" fra middelalderen.

 

 

(Foto: Jan Hein, finder Jan Hein)

 

Herover:

Endnu en smuk "Guds Lam-fibel".

 

 

Herunder:

Fra området omkring Søby Volde: Endnu en fin såkaldt "Guds Lam-fibel"

 

(Foto: Glenn Abramsson, finder Glenn Abramsson)

 

  

 

(Foto: Steen Agersø, finder Steen Agersø)

 

Herover:

Tre middelalderlige spænder 12-1300-tallet

 

 

 

 

 

(Foto: Steen Agersø, finder Steen Agersø)

 

Herover:

To middelalderfund, yderst til højre. Øverst til højre et spænde fra 1200-tallet. Derunder halvdelen af et ringspænde med inskription også fra middelalderen.

Derudover et par nyere spænder fra 16-1700-tallet, og et par blyknapper, samt et pibelåg af messing fra 17-1800-tallet.

 

 

 

 

 

Herunder:

 

Tenvægt fundet på ladepladsen ved Vitsø.

 

(Foto: Poul Andersen, finder Poul Andersen)

 

 

Herover og herunder og til venstre:

Fem forskellige tenvægte i bly fundet ved Vitsø.

 

 

(Foto: Steen Agersø, finder Steen Agersø)

 

Herover:

To tenvægte fundet på ladepladsen ved Søbygård på en fælles detektortur med deltagelse af Ærøs tre detektorfolk Poul Andersen, Glenn Abramsson og Steen Agersø, den 4. april 2012.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Foto: Glenn Abramsson, finder Glenn Abramsson)

 

 

Herover og til venstre:

 

Et særdeles interessant fund fra området ved Søby Volde.

En såkaldt "Kodespils-knogle".

Fodrodsknogle(?) brugt til spil i middelalderen. Knoglen er fyldt op med bly, således, at den får tyngde og kan vælte rundt som en tumling. 

Lignende fund er gjort ved Øm kloster og andre middelalderlige fundsteder rundt om i Danmark.

 

Få en forklaring på spillet på denne lille fine hjemmeside:

 

http://kodespil.dk/index.html

 

 

 

 

Fotos af fund fra ladepladsen ved Søby Volde, Ærø Museum

 

 

De nedenstående billeder af genstande fra ladepladsen ved Søbygård viser fund fra udgravningen af stedet.

Genstandene er fotograferet af Poul Andersen i maj 2014, kort før disse, som de sidste af de ærøske museers arkæologiske genstande sendtes af øen.

 

Her vises først de tilhørende skilte og fotoplancher: 

 

 

Herunder:

Mønter fra ladepladsen

 

 

 

 

 

 

 

Herunder:

 

Jernring, jernspiger, armbrøstbolt og svirvelkrog.

 

 

Herunder:

 

Bennål, 12,6 cm lang.