Kragstenen fra Vrå

     - et enestående stykke danefæ fra Ærø

 

 

(Foto: Poul Andersen, Finder: Niels Peter Nielsen)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Foto: Steen Agersø)         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Foto: Poul Andersen, Finder: Niels Peter Nielsen)

 

 

(Foto: Poul Andersen, Finder: Niels Peter Nielsen)

 

 

(Foto: Poul Andersen, Finder: Niels Peter Nielsen)

 

 

(Foto: Poul Andersen, Finder: Niels Peter Nielsen)

 

 

(Foto: Poul Andersen, Finder: Niels Peter Nielsen)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilbage til siden: Middelalder

 

Litteratur til emnet Middelalder på Ærø

Hjem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredag den 7. juni 2013, kom journalist Andrea Bisgaard fra Fyns Amts Avis på besøg ude i Vrå.

Niels Peter forklarede, hvordan han havde fundet stenen under renovering af gulvet i den gamle hestestald.

 

Niels Peter beskriver fundhistorien således:

"Under et støbt gulv i den gamle hestestald, fandt jeg det oprindelige gulv, som var store tilhuggede sten. Da jeg skulle støbe et nyt gulv, lå stenene i vejen og måtte flyttes. Da jeg så nærmere efter, fandt jeg på den ene sten fine ornamenter og udhugninger."

Niels Peter fortæller også, at stenen lå på hovedet gulvet, så den fine ornamentik har vendt nedad. Dette har sikkert været med til at bevare den så flot som den er.

 

Hvis det er en gravsten er den ikke hel, der mangler vel mellem 1/3 og halvdelen af den.

Stenen måler ca.:

LxBxH: 95x35x25 cm.

I billedserien her på siden er stenen gjort våd, så den fine ornamentik står tydeligere frem. Stenen er en granit.

 

Det er så vidt Michael Andersen fra Nationalmuseet ved, den første gang, at en sådan gravsten er fundet udenfor en kirke eller en kirkegård.

 

Man kan kun opfordre til, at borgere på Ærø melder ind, hvis de har sten stående på ejendommen med tegn eller ornamentik, da disse ofte fortæller overraskende megen historie.

Herunder følger nu en række detaljefotos af den formodede grav- eller kragsten.

 

Stenen har, hvis det er en gravsten ligget på graven på den måde, som den vises på disse billeder.

Man kan se, at den har form som et langhus, og set fra enden kan man se, at der er spåntagsmønster på den skrå del af enden. Dette skal symbolisere at det er et tag.

Nedenunder ses et kors af en type, som er meget almindelig i middelalderen.

Mere sandsynligt er dog, at det er en såkaldt "kragsten", om eksempelvis har dannet udsmykning ved en kirkes fundament. Det underbygges af den tilhugning, som ses på nedenstående billede på venstre side, hvor den er tilhugget, så endnu en sten har kunnet passe ind med et fortsat mønster. I så fald må stenen betragtes som næsten intakt.

 

En romansk gravsten eller en kragsten fra tidlig middelalder.

(ca. 1100 - 1200-tallet)

 

 

Engang imellem kan man slet ikke i sin vildeste fantasi forestille sig, hvad der kan dukke op på Ærø.

En dag mødte jeg Niels Peter Nielsen ude fra Vrå inde i Ærøskøbing og han fortalte mig, at han havde fundet en meget speciel sten med noget ornamentik på. Jeg ved ikke helt, hvad jeg havde forestillet mig, men måske kunne man være så heldig, at det var en sten med skålgruber eller måske en helleristning.

Jeg havde faktisk glemt, at jeg lovede Niels Peter at komme forbi, men kom så i tanker om det en dag jeg var i Ærøskøbing og jeg kørte ud og besøgte ham.

Jeg var ærlig talt ved at tabe både næse og mund, da han sagde: "Ja, den ligger lige her" og pegede ned på en stor sten, som lå lige ved husets hoveddør.

En stor flot tilhugget sten med et væld af mønstre og ornamentik. Jeg var straks klar over, at dette var noget helt specielt. Mønstrene gav mindelser om vikingetidsfund og på den ene ende af stenen var et flot kors af en type, som helt sikkert kendes fra middelalderen.

Jeg tog nogle billeder af den imponerende sten og lagde dem op på nettet på et forum, hvor vi detektoramatører plejer at hjælpe hinanden med bestemmelse af fund.

Der gik ikke mange minutter før de første meldte sig og sagde, at det nok var en sag for Nationalmuseet.

Jeg sendte billeder til Mogens Bo Henriksen fra Odense Bys Museer, og han mente, at det kunne dreje sig om en husformet gravsten fra tidlig middelalder.

Dagen efter tog jeg ud og snakkede med Niels Peter igen og kunne fortælle ham den fantastiske nyhed og også, at fundet nok helt sikkert vil være danefæ. Niels Peter var meget interesseret i, at fundet blev undersøgt nærmere.

Jeg sendte en fundanmeldelse til Øhavsmuseet og med kopi til Nationalmuseet.

Allerede dagen efter kunne lederen af Nationalmuseets afdeling for Middelalder og Renæssance, Michael Andersen, meddele, at fundet er danefæ og at de vil være meget interesserede i at undersøge det nærmere.

Det videre forløb og konklusioner følger herunder.

 

Herfra skal lyde en stor tak til Niels Peter og et stort tillykke med dette fund.

 

 

Med venlig hilsen

Steen Agersø

De helt store spørgsmål, som naturligvis melder sige efter et sådant fund er, hvorfor en sådan sten ligger i et staldgulv ude ved det sidste hus i Vrå og hvor den oprindelig stammer fra.

Skulle denne være en gravsten kan den eksempelvis stamme fra Ærøskøbing, fra en tidligere / eller nuværende kirkegård (den gamle inde ved kirken), ja så kan vi måske godt datere Ærøskøbing mindst 100 år ældre end hidtil antaget.

Byen dateres til ca. 1250 og dateringen henføres til døbefonden i kirken på torvet, og siges at stamme fra en ældre kirke på stedet.

Hvis denne gravsten kan knyttes til Ærøskøbing, kan man konstatere, at byen altså måske allerede har haft stormænd helt tilbage i 1100-tallet.

Dateringer af byer (og dermed byjubilæer) bygger naturligvis oftest på håndfaste dateringer, men det har man ikke i Ærøskøbings tilfælde, kun en bevaret døbefont og den kan være senere end både kirken og byen.

Der kan ikke herske megen tvivl om, at Ærøskøbing (Visby?) har eksisteret også i tidlig middelalder og måske endda i sen vikingetid.

Er den derimod en kragsten, hvilket nok er mest sandsynligt, stammer den med overvejende sandsynlighed fra ovennævnte tidligere kirke i Ærøskøbing.

En mulig forklaring på, hvorfor stenen ligger i Vrå, ca. 2 km fra Ærøskøbing, kunne skyldes at stenen er købt af en bonde, måske via en stenhugger og fragtet ud til gården. Man kan forestille sig, at det måske kan være sket ved nedrivningen af den faldefærdige kirke i Ærøskøbing i 1750erne, fra hvilken indtil nu kun døbefonten og prædikestolen er bevaret i kirken.

Man kan sagtens forestille sig, at store mængder sten fra denne kirke er solgt til gårdmænd i og omkring Ærøskøbing, og disse har været eftertragtede pga. deres tilhugning, da de derfor har været ideelle, eksempelvis til at lave et staldgulv eller andre ting med, som skulle være plane.

Forlydender om andre bevarede sten fra denne kirke dukker nu op, og det skal blive spændende at se, om der ligger mere andre steder i området.