Herover:

Borrets placering ved Stokkeby Nor på et kort fra 1800-tallet, samt nedenunder i forstørrelse.

Som det tydeligt fremgår er borgbanken på dette tidspunkt intakt.

 

Til højre:

Sammenlignes kortet herover med med et nutidigt reliefkort her til højre, hvor højdekodex nul meter og derunder er markeret med blå farve, fremgår det tydeligt, hvor stor en del af voldanlægget, som er bortgravet. Man kan også tydeligt se, hvor lille en del af den indre borg, som er tilbage. Kun en lille stump af det sydligste hjørne.

Den markante "klump", som ses øverst i billedet er lossepladsen, som er fyldt dels i den tidligere dam, dels i grusgravens hul.

 

På det midterste luftfoto er med rødt vist, hvilke del af borgbanken, som er tilbage og som det var muligt at undersøge med metaldetektor.

Heraf er langt den største del, som var tilgængelig for en detektorundersøgelse det plateau / forborgen, som ligger sydsydvest for den egentlige borg.

Læs om undersøgelsen i linket oppe til højre på siden.

 

 

 

Under undersøgelse havde vi alle tre denne karl i tankerne, men han dukkede aldrig op.

Hjem

 Kongens Bakker / Borret 

- et borganlæg i Vrå

 

 

I Kongens Bakker i Vrå, nær dæmningen over Stokkeby Nor ligger de sørgelige rester af et tidligere borganlæg / en "slotsbanke" kaldet Borret.

Anlægget er omgæret af en del "mystik", da det hverken tidligere eller for nylig har været muligt at datere stedet.

I Jørgen Skaarups bog: "Øhavets middelalderlige borge og voldsteder" kan læses om voldstedet, hvor det også fremgår, at det ikke har været muligt at datere anlægget.

 

I 2014 har de ærøske detektorfolk helt usædvanligt opnået tilladelse til at lave en detektorundersøgelse af resterne af anlægget, med det formål at frem-skaffe fund, som kan datere stedet.

På denne side følger en lille opsummering af resultaterne.

 

Klik på linkene herunder:

 

Tilladelse fra Kulturstyrelsen

 

Læs konklusionen på undersøgelsen i linket herunder:

 

Rapport og fund fra undersøgelsen

 

Herunder:

På et højdekort er indtegnet den omtrentlige placering af det grusgravede område, lossepladsen og resterne af borgbanken.