Til højre:

 

Typiske fund fra Ertebølletid.

De fire fund er opsamlet på snorkleture ved Dejrø fra kysten og ud på ca. 1m vand. (Møllegabet).

Til venstre en asymmetrisk skiveøkse fra Ertebølletid.

Nummer to fra venstre er en klassisk fladehugget skiveøkse af Ertebølletype.

Nummer tre fra venstre en mindre, slank flække fra fund-stedet. Den er nærmest helt opløst og har fået en kalkagtig overflade. 

Yderst til højre ses en miniature skiveøkse også af Ertebølle-type. Denne er opsamlet på lavt vand på den anden side af Møllegabet ved Bjerget nord for Ærøkøbing.

Det er uvist, hvad disse ekstremt små skiveøkser har været brugt til, da det er vanskeligt at forestille sig nogen praktisk funktion for så små økseblade. Nogle har gættet på, at de måske kan ses som legetøj, vel antagelig for bopladsens drengebørn.

 

 

 

 

 

Herunder:

 

En trykstok af hjortetak til brug ved flintarbejde.

Fundet ved Næbbet på Skjoldnæs. Ertebøllekultur.

 

                      

                           (Foto: S. Agersø, finder Jens A. Rasmussen)

 

 

 

Til højre:

 

Meget flot, klassisk skiveøkse fra Ertebøllekulturen.

Den kan beses i montren på Marstal Søfartsmuseum.

Øksen er 10, 5 cm lang, og hører dermed til en af de læng-ere af typen.

Skiveøkserne har været brugt som såkaldte skarøkser, og har altså været skæftet vinkelret på skaftet som en tvær-økse.

Man kan forestille sig, at de har været gode til at afgrene stammer med, samt at udhule eventuelle emner.

Har man skullet overhugge en fældet træstamme med en sådan økse, har man skullet stå på eller over skrævs på stammen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denne skiveøkse er en virkelig mini-udgave, den er under halvt så stor som den, der ses på billedet herover.

Den er kun 5 cm lang og endnu et fund af disse bittesmå skiveøkser. Man kan ikke undgå at få den tanke, at det kunne været et stykke legetøj, lavet til drengen i familien.

Det er i hvert fald svært at få øje på nogen særlig praktisk funktion for så lille og undseeligt et redskab.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tre fine kerneøkser af en type, som antagelig tilhører Ertebølle-kulturen.

Økserne er fundet på en mark i Ronæs, som grænser ned til Gråsten Nor.

Det er ret typisk for Ertebølle-tiden, at man i høj grad bo-satte sig ved vandet, da fiskeri var en vigtig del af øko-nomien.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samling af fine slanke flækker fra Dejrø. Disse flækker er typiske fund fra Ertebølletid.

Disse fine flækker kan have været videreforarbejdet til flækkeknive eller have været brugt som råmateriale til perioden karakteristiske tværpile.

Ligesom en del af flintfundene ovenfor er hovedparten fint hvidpatinerede, hvilket er typisk for fund, som har ligget på stranden på Dejrø.

Fund som gøres under vandet kan dermod være bevaret nærmest helt upatinerede. Et eksempel er flækken nederst til venstre på billedet til højre.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flot og sjælden hjortetaksøkse antagelig fra Ertebølletid.

Øksen er fundet ved Eriks Hale ved Marstal.

Eriks Hale er et af de kendte steder for fund fra Ertebølle-tiden på Ærø.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hjortetak med anboring.

Denne hjotetak er fundet ved den kendte boplads fra Erte-bøllekultur ved Næbbet på Skjoldnæs på Vestærø.

Den har antagelig skullet videreforarbejdes til en hjotetaks-økse som den ovenfor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hjortetak fundet af Sara Jensen.

Fundstedet er ertebøllepladsen på Næbbet på Skjoldnæs på Vestærø.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilbage til siden: Fund fra Mesolitikum

Hjem

 Fund fra Ertebøllekultur

 

Ertebøllekulturen er måske den mest kendte af stenalderens kystkulturer.

Tiden strækker sig over perioden ca. 5.400 - 3.900 f.Kr.

 

Ertebøllekulturen findes spredt især langs Ærøs kyster. Det to kendteste fundsteder er Møllegabet ved Ærøskøbing og Næbbet ved Skjoldnæs.

Fra disse to fundsteder har Ærø verdensberømte fund.

Udover disse to kendte steder findes Ertebøllekulturen mange steder på Ærø, især ved kysterne eller på kystnære marker.

 

Først præsenteres en række almindelig fund fra Ertebølletid.

 

Det er håbet senere at kunne præsentere nogle af de verdensberømte fund fra Ertebøllekulturen på Ærø på HistorieInfo.dk.

 

 

(Foto: Steen Agersø, finder Steen Agersø)

 

 

Herunder:

 

Fem skiveøkser af forskellig type. Alle fundet ved Dejrø udfor Ærøskøbing. (Møllegabet)

De to til venstre typiske Ertebølletyper, de tre til venstre er mere uregelmæssige. Af disse er de to nederst til højre interessante, lange slanke skiveøksetyper, som i formen minder om kerneøkser.

 

(Foto: Steen Agersø, finder Jens Arne Rasmussen)

 

 

 

(Foto: Poul Andersen, Montre Marstal Søfartsmuseum)

 

 

 

(Foto: Steen Agersø, Finder Esther Hansen, Ronæs)

 

 

(Foto: Steen Agersø, Finder Esther Hansen, Ronæs)

 

 

(Foto: Steen Agersø, finder Jens Arne Rasmussen)

 

 

 

(Foto: Poul Andersen, finder Poul Andersen)

 

 

(Foto: Poul Andersen, finder Poul Andersen)

 

(Foto: Kim Jensen, finder Sara Jensen)