Gårdejer Hans Nissen fra Borgnæs, fandt disse økser over en længere periode sidst i 1960´erne og i 1970´ erne.

 

De fem pålstave, som nu befinder sig på Marstal Søfartsmuseum fik en lang historie, før de "fandt sammen" på museet.

 

Allerede sidst i 1960erne indlevere-des gennem den særdeles arkæologi-interesserede læge, Scavenius fra Marstal, to pålstave til museet fra fundstedet i Borgnæs.

 

I Oktober 2001 henvendte den nu forhenværende gårdejer Hans Nissen sig så til Marstal Søfartsmuseum og fortalte, at han lå inde med tre bronzeøkser, som han gerne ville aflevere og skænke til museet.

Det tre sidste er fundet med års mellemrum i 1970erne.

Søfartsmuseet afhentede fundene og gav besked til Langelands museum, som i november samme år sendte museuminspektør Jørgen Skaarup og museumsassistent Henning Terkelsen fra Søfartsmuseet på besøg.

Disse fik forevist fundstedet, og trods en lille afsøgning med metaldetektor fremkom der ikke flere økser ved denne lejlighed.

 

Økserne / pålstavene har længder, som ligger imellem 16,3 og 18,2 cm.

De vejer imellem 354 og 446 gram.

 

Fundet leder tankerne hen på et næsten parallelt fund fra St. Tyrre-strup i Nordjylland, som tolkes som en offernedlæggelse. Dette fund kan man se og læse om på s. 325 i 2. bind af Jørgen Jensens pragtværk "Danmarks Oldtid".

 

De fem flotte økser fra Borgnæs kan nu ses i montren på Marstal Søfarts-museum.

 

Ved en efterafsøgning på fundstedet lykkedes det Glenn Abramsson i begyndelsen af oktober 2010 at finde yderligere en pålstav på stedet.

 

Denne befinder sig i øjeblikket på Øhavsmuseet, men når nok på et tidspunkt til Nationalmuseet til danefævurdering.

 

HistorieInfo mener ganske bestemt, at denne også på et tidspunkt bør  have plads ved siden af de fem andre på Søfartsmuseet i Marstal.

 

Dette er et af de betydeligste dane-fæfund fra Ærø, og et af de meget sjældne på øen fra ældre bronze-alder.

 

Det er utvivlsomt også det fornemste depot af pålstave fra ældre bronze-alder i det fynske område.

 

 

Til højre ses den sjette pålstav fundet af Glenn Abramsson.

 

 

 

Tilbage til siden: Bronzealder

Hjem

 Bronzeøkserne fra Borgnæs

 

Dette er historien om, at det kan lade sig gøre over mange år at finde et fornemt depotfund fra bronzealderen, helt uden brug af moderne hjæpemidler som metaldetektorer.

Det drejer sig om hele fem styk såkaldte pålstave fra ældre bronzealder.

Det fine depotfund er senere blevet til seks stykker.

 

 

 

(Foto: Poul Andersen, montre Marstal Søfartsmuseum, finder: Gårdejer Hans Nissen, Borgnæs)

 

 

(Foto: Glenn Abramsson, finder: Glenn Abramsson)