Historisk baggrund for siden

 

Her følger en mere uddybende forklaring på baggrunden for, at jeg har valgt at oprette hjemmesiden HistorieInfo.dk

 

Ærø er også arkæologisk set et af de mest interessante om-råder i Danmark.

Vi har adskillige fund, især fra Stenalderen, som er verdens-kendte, intet mindre.

I tidligere tider er gjort mange interessante oldtidsfund, hvor-af en stor del ligger på Nationalmuseet. Stort set resten ligger på Langelands Museum. (Nu Øhavsmuseet Langeland)

 

Der kommer hele tiden nye fund og opdagelser til, senest et af de mest interessante arkæologiske fund i Danmark i mange år, handelspladsen fra Vikingetiden ved Havsmarken og nye opdagelser af fund fra Jernalderen.

 

Siden engang i 1980erne har forskellige personer, især fra den desværre hedengangne forening "Ærøs Oldtid", først med nu afdøde Dion Abrahamsen, siden undertegnede i spidsen, haft et formål og brændende ønske om at kunne skabe en udstilling, og dermed formidling af Ærøs ældste historie, i form af en "rigtig udstilling" af en del af de mange fund, som ken-des fra øen.

Der har igennem alle årene været politisk lydhørhed, når vi i tide, og nogen vil måske også mene i utide, har fremført argumenter for det fornuftige i at satse på at få en sådan ud-stilling.

 

Desværre har det gennem alle årene vist sig kun at blive ved en velmenende lydhørhed og ingen handling fra politisk side. Der er nok ikke så mange stemmer i "gamle sten og støvede genstande", og desuden er det jo også en økonomisk investe-ring, som man skal prioritere.

 

Ærø har grundlæggende det problem, at vi er en ø uden et arkæologisk museum og kompetance på området. Langelands Museum (nu en del af Øhavsmuseet) er Ærøs arkæologiske museum, og det gør de godt. Men det betyder også, at Ærøs fund skal findes på Langeland, hvis de da ikke er blevet på Nationalmuseet efter indlevering.

Ærøboerne selv eller turister, som besøger øen, må altså henvises til Langeland, hvis de vil se fund fra Ærø.

 

 

 

 

 

                           

Hjem

 

 

 

Dette er naturligvis en fastlåst situation, som der ikke er nogen udsigt til vil ændre sig.

 

Det er problematisk eksempelvis for undervisere, at det faktisk ikke er mu-ligt at formidle Ærøs forhistorie og Middelalder til de kommende generationer på øen. Oplysninger om forhistorien på Ærø er så spredte i ofte alt for svært tilgængelige videnskabelige værker, at det er umuligt at sammensætte et fornuftigt undervisningsmateriale, og når man samtidig ikke har mulighed for fysisk at tage eleverne med hen på et museum og se fundene, ja så opgiver mange sikkert at lægge en "Ærø-vinkel" på historieundervisningen, selvom denne ville være oplagt, de mange fund fra Ærø in mente.

 

Ærøboerne, unge som gamle, er med andre ord mere eller mindre "historie-løse", hvad angår deres ældste historie og muligheden for at blive klogere på området.

Det kan vi som samfund ikke være bekendt.

 

Denne hjemmeside prøver, som sagt at råde bod på dette, men det skal ikke være nogen hemmelighed, at et permanent og moderne museum på Ærø om vor forhistorie stadig er mit højeste ønske, vel vidende, at dette nok er utopi.

 

Til sidst vil jeg gerne understrege, at langt hovedparten af de viste metalfund på hjemmesiden er det, der ifølge dansk lovgivning kaldes danefæ.

Disse fund er alle nøje registreret med præcis GPS-indlæsning og indleveret til Nationalmuseet via Øhavsmuseet (Arkæologi Sydfyn).

 

Skulle nogen på Ærø ligge inde med fund, som kunne være af interesse for arkæologerne, og dermed for Ærøs befolkning, her tænkes især på fund af metal, som kunne være danefæ, stiller jeg mig gerne til rådighed med hjælp og vejledning i forbindelse med indlevering af sådanne fund.

 

Danefæ-fund forældes aldrig, og Nationalmuseet udbetaler altid danefægodt-gørelse for fundene, uanset, hvor længe de har ligget i skrivebordsskuffen.

 

Jo før de bliver indleveret til undersøgelse og til glæde for os alle og vores forståelse af vores fælles fortid, des bedre.

 

Det er mit håb, at denne side kan være til gavn for mange, og at så mange som muligt vil hjælpe mig med at gøre siden endnu bedre.

 

Med venlig hilsen

Steen Agersø

 

 

 

 

 

Hjem

Hjem

Her til højre ses Ærøs eneste udstilling af fund fra øens rige forhistorie. 

Den ganske vis meget flotte montre er opstillet af Poul Andersen og kan beses på Marstal Søfartsmuseum.

Men er det nok for en turistø som Ærø?

HistorieInfo.dk mener det ikke!

 

Udstillingen eksisterer pr. 2013 ikke mere.

Fundene i montren, samt alt fra depotet på Søfartsmuseet er fragtet af øen og befin-der sig angiveligt på Øhavsmuseet.

 

Ærø har nu med andre ord intet at vise frem fra forhistorien.