Tysk Guldgylden fra Middelalderen (1476) fundet med metal-detektor på Sydærø. Et sjældent stykke ærøsk danefæ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Litteratur til emnet Middelalder på Ærø

Hjem

 

 Løsfundne mønter fra Middelalderen

 

På denne side vises løsfundne mønter fra Middelalderen.

(Middelaldermønter fundet i en fundsammenhæng kan ses under de forskel-lige middelalderlige fundsteder på siden "Middelalder".)

                               

Tysk Guldgylden, Bonn 1476 fra Gravendal

 

1 Schilling Pommern Stralsund Stadt, 2 fund

 

1 Schilling Lübeck Stadt 1537, Vindeballe

 

18 Penning, (Klipping), Christian II, Ærøskøbing

 

1 Søsling, Frederik 1. Malmø, Ærøskøbing

 

Hulpenning, Mecklenburg, Gravendalsmark

 

 

   

 

 

    

    Stenalder    Bronzealder     Jernalder        Vikingetid     Middelalder