(Foto: Steen Agersø, finder Steen Agersø)

 

Herover:

 

Lille skrinnøgle med kort firsidigt skaft, firkantet kam med T-formet udskæring. 12- / 1300-tallet.

Fundet på arealet syd for borganlægget.

 

Herunder:

 

Luftfoto-udsnit fra 1992, hvor anlæggets konturer frem-står tydeligt i marken.

Se mit indtegningsforsøg af vand, borgområde og tårnbygningen (rød) til højre på det store billede.

På billederne ses Gråsten Nor til venstre i billedet.

 

 

 

 

På et gammelt målebordsblad ses Absalons Skanse stadig som en markant forhøjning i marken. I dag er alle spor nærmest jævnet helt ud.

 

Modellen til højre, fremstillet af Bjørn Skaarup kan ses på Marstal Søfartsmuseum.

Anlægget ses fra øst og med Gråsten Nor i toppen af billedet. 

Modellen er fremstillet udfra de resultater og søgegrøfter, som man anlagde på udgravningen af anlægget.

Som ovenfor nævnt, ser nærstudier af luftfotos dog ud til at vise, at den ydre voldgrav har været mere oval i formen.

 

 

 

 

 

Møntfund fra Absalons Skanse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udenlandske mønter

 

 

 

(Foto: Steen Agersø, finder Steen Agersø)

 

Herunder:

Detaljefotos af mønten fra Edward II

 

(Foto: Steen Agersø, finder Steen Agersø)

 

 

Tysk mønt

 

Herunder:

En endnu uidentificeret hulpenning.

Der er tidligere fundet en lybsk hulpenning på området, så det er nærliggende at tro, at denne også er en sådan?

 

 

(Foto: Steen Agersø, finder Steen Agersø)

 

 

 

 

Fransk mønt

 

Herunder:

Et fantastisk flot møntfund gjort af Poul Andersen.

En dejlig stor fransk sølvmønt fra middelalderen.

Mønten kaldes en Gros Tournois.

Den er slået under Phillippe 4. le Bel. Datering: 1285 - 1314

 

(Fotos: Poul Andersen, finder Poul Andersen)

 

 

 

 

 

Danske mønter

 

 

Borgerkrigsmønter

 

Herunder et lille udvalg af de mange borgerkrigsmønter, som er fundet med metaldetektor på Absalons Skanse.

 

Længere nede på siden er et link til et katalog over de borgerkrigsmønter fra Absalons Skanse som det har været muligt umiddelbart at datere.

 

De mønter, som vises herunder er slået under kongerne

Erik Menved (1286-1319) og Christoffer II (1319-1332)

Denne type "primitive" inflationsmønt fra perioden kaldes under en fællesbetegnelse for "borgerkrigsmønter".

 

(Foto: Steen Agersø, finder Steen Agersø)

 

Herover:

Fire borgerkrigsmønter fra Erik Menved, slået i Roskilde.

 

 

(Foto: Steen Agersø, finder Steen Agersø)

 

Herover:

Fire borgerkrigsmønter fra Christoffer II, slået i Roskilde.

 

 

For overskuelighedens skyld er udfærdiget et katalog over de borgerkrigsmønter, som det har kunnet lade sig at gøre at bestemme med sikkerhed. Mønterne kan ses enkeltvis og med begge sider i billedet.

 

Dette katalog kan ses i nedenstående link.

 

 

 

 

Klik på linket herunder for at se flere Borgerkrigsmønter:

 

Katalog over Borgerkrigsmønter fra Absalons Skanse

 

Bemærk:

Kataloget er under udarbejdelse og er derfor ufuldstændigt.

 

 

 

Tilbage til siden: Middelalder

 

Litteratur til emnet Middelalder på Ærø

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hjem

 Absalons Skanse

 

 

På den østlige side af Drejet lå i Middelalderen ved kysten af det dengang  sejl-bare Gråsten Nor, et prægtigt borganlæg, som i dag noget misvisende kaldes Absalons Skanse.

Fundstedet har været nærmere undersøgt og der er foretaget udgravninger på stedet af Langelands Museum i 1995. I Jørgen Skaarups værk "Øhavets middelalderlige borge og voldsteder", kan man læse nærmere om borganlægget.

Her skal kun ridses nogle få kendsgerninger op og vises en række nye fund fra lokaliteten.

 

Stedet er arkæologisk undersøgt af Langelands Museum under ledelse af Jørgen Skaarup over fem uger i sensommeren 1995.

 

Anlægget kan dateres til periode ca. 1318 - 1350.

(Kilde: Jørgen Skaarup: Øhavets middelalderlige volde og borgsteder)

 

 

 

Herunder:

Jeg har prøvet udfra et luftfoto med tydelige aftegninger i marken at lave mit bud på, hvordan voldanlægget på Absalons Skanse kan have set ud. På en rekonstruktionstegning i Skaarups bog er denne ganske vist tegnet som værende rektangulær både hvad angår den indre borgbanke, samt den udenomliggende vold. Det nedenstående luftfoto fra 1992 synes dog tydeligt at vise en anden form på den ydre vandfyldte voldgrav.  Der er tilsyneladende en stævt firkantet voldgrav omkring den centrale borgbanke, og udenom dette endnu en tilsyneladende cirkulær/langoval voldgrav, med forbindelse til Noret til venstre.

 

(Foto: Steen Agersø, rekonstruktion Steen Agersø)

 

 

(Foto: Steen Agersø, model Bjørn Skaarup. Modellen kan beses på Marstal Søfartsmuseum)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Engelske mønter

 

Herunder og til venstre:

To engelske "Longcross"-penninge fra henholdsvis Edward I og Edward II ´s regeringstid.

 

Mønten herunder til venstre er en Penny, slået under Edward II i Durham omkring 1320.

 

Mønten til højre er ligeledes en Penny, slået under Edward I, 1272-1307, Bury st. Edmunds mint, ca. 1301-10

 

Deres datering passer fint med fundene af de mange danske borgerkrigsmønter fra Erik Menveds og Christoffer II´s tid, som omtales længere nede på denne side.

 

 

(Foto: Steen Agersø, finder Steen Agersø)

 

 

 

 

 

Herunder:

 

Endnu en engelsk Longcross Penny.

Denne er fra London, Edward I, Type 10ab, 1301-1310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fotos: Poul Andersen, finder Poul Andersen)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herunder:

Lille "skattefund" af henholdsvis 7 og 3 borgerkrigsmønter, som er irret sammen. De kan have ligget i en pung eller måske være gravet ned som en samlet "skat".

 

(Foto: Steen Agersø, finder Steen Agersø)

 

Herunder:

Hvis man ser godt efter kan man herunder i stakken til højre tælle til 7 mønter. 

  

(Foto: Steen Agersø, finder Steen Agersø)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ved udgivelsen af Jørgen Skaarups bog "Øhavets middelalderlige borge og voldsteder" i 2005 var der på Absalons Skanse registreret ikke mindre end 137 møntfund på stedet.

Ifølge Jørgen Skaarup er hovedparten af disse (80 stykker) fundet i og over tomten af den centrale tårnbygning på skansen.

Resten er fundet i og omkring området med de tilkastede voldgrave og på området syd for borganlægget, herunder en del ved detektorafsøgning før udgravningen i 1995.

Langt den overvejende del af de 137 mønter er simple penninge (borgerkrigsmønter) fra Erik Menveds og Christoffer IIs regeringsperioder, og en stor del af disse er så ringe eller korrogerede, at en præcis bestemmelse af dem ikke har været mulig.

To udenlandske mønter var også dukket op, det drejede sig om en lybsk hulpenning fra den første halvdel af 1300-tallet og en engelsk sterling, slået under Edward II i London i perioden 1310-14.

 

De ovenstående mønter er det ikke muligt at bringe billeder af her på siden, da de såvidt HistorieInfo er orienteret stort set ikke er fotograferede, og fordi museet ikke har indvilget i at fremstille billeder specielt til HistorieInfo.

 

Efterfølgende har Poul Andersen og Steen Agersø afsøgt området af flere omgange, og dette har betydet mere end en fordobling af møntfundene.

Om disse mønter handler det følgende afsnit og det katalog over borgerkrigsmønter, som er udarbejdet i linket længere nede på siden.

Se spredningskort for mønterne længere nede på siden.

Mønterne er for borgerkrigsmønternes vedkommende ganske repræsentative også for de tidligere fundne, så man kan her få en ganske god fornemmelse af, hvilke mønter, som er fundet tidligere på stedet.

Desuden er antallet af udenlandske mønter også forøget, da detektorafsøgningerne har kunnet bidrag med yderligere 5 mønter.

Det drejer sig om 3 engelske sterlinge (Longcross-penninge), 1 lybsk hulpenning (?) og en fransk Gros Tournois mønt, alle fra samme periode i slutningen af 1200-tallet - begyndelsen af 1300-tallet.

 

                 

Spredningskort

Mønter

 

Herunder et spredningskort lavet i januar 2014.

Det viser møntfund gjort af Poul Andersen og Steen Agersø frem til dette tidspunkt. 

 

Kortet har markeringer for ca. 140 borgerkrigsmønter og 5 udenlandske.

På det øverste luftfoto (1992) ses tydeligt borganlæggets aftegning i marken.

Det ses tydeligt at mønterne koncentrere sig på borgbanken, samt ved en mulig brandtom syd for borgbanken.

I nævnte brandtomt, markeret med en cirkel er fundet 30 borgerkrigsmønter indenfor et ganske lille område på ca. 3 x 3,5 m.

Man må formode, at en del af mønterne omkring dette lille område er udpløjet fra stedet, så måske henved 50 mønter stammer fra dette sted. 

På området syd for anlægget er fundet en del borgerkrigsmønter spredt, herunder to sæt af sammenirrede borgerkrigsmønter.

Disse to små "skattefund" er på henholdsvis 7 og 3 borgerkrigsmønter.

De fem udenlandske mønter er på det øverste luftfoto markeret med en firkant omkring, og er henholdsvis 3 engelske Edward-penning, en tysk (?) hulpenning og en fransk Gros Tournois. Læs mere om disse udenlandske mønter herover. 

De er alle af samme datering som de danske borgerkrigsmønter fra slutningen af 1200 - begyndelsen af 1300-tallet.

På kortet nedenunder ses møntfundene uden luftfotoet som baggrund.