På Marstal Søfartsmuseum findes en fin lille samling af fire skålstene fra Bronzealderen. Den største er ca. knytnævestor.

Der kendes også til adskillige eksempler på dette særegne fund fra en del privatsamlinger på Ærø.

 

Skåltegn eller skålgruber kendes fra Stenalderen og især i stor stil fra Bronzealderens helleristninger. Disse findes i Danmark på Bornholm og spredt på større sten i resten af landet, eksempelvis på en del af Stenalderens storstensgrave. På Ærø for eksempel på langdyssen ved Rise Kirke.

Især i Sverige findes meget store områder med Bronze-alderens helleristninger på store klippepartier.

I Vestdanmark har vi jo ikke nogle klipper i undergrunden og her ser det ud til, at der har udviklet sig en særlig type genstand med skålgruber. Om disse har noget direkte med helleristninger at gøre vides ikke med bestemthed, men tanken er nærliggende. Denne type er især udbredt i Sydvestdanmark, og især på Lolland, Langeland, Ærø og Als.

Præcis, hvad disse mærkelige oftest knytnævestore sten har været brugt til vides ikke med bestemthed, men som arkæologerne ofte siger, når de ikke helt ved det, er det nok noget "kultisk".

Det har været foreslået, at disse skålstene kunne være tilknyttet en hedensk frugtbarhedskult.

 

 

Til højre:

 

Perfekt terningformet skålsten fra markerne ved Lille Rise på Midtærø.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilbage til siden: Bronzealder

Hjem

 Bronzealderens skålstene

 

 

(Foto: Poul Andersen, montre Marstal Søfartsmuseum)

 

 

 


(Foto: Steen Agersø, finder forhv. gårdejer Klaus Petersen, Lille Rise)